Aalst – De Vlaamse Bouwmeester stopt

annvdsAnn Van de Steen, als schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing vind ik het zéér jammer dat de werking van de Vlaamse Bouwmeester ophoudt te bestaan. De stad Aalst heeft al een 7-tal keer beroep kunnen doen op het deskundig advies, langetermijnvisie en vooruitstrevende ideëen van de Vlaamse Bouwmeester.

Projecten die op grondgebied van de stad Aalst via De Vlaams Bouwmeester werden opgestart – procedure Open Oproep:
Volledige studieopdracht voor de bouw van een nieuw crematorium op de Siesegemkouter te Aalst.

Volledige studieopdracht voor de reconversie van de pastorij met uitbreiding tot trefcentrum ten behoeve van de jeugd- en andere verenigingen en de inrichting van de pastorijtuin tot publiek toegankelijke tuin.

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een beeldkwaliteitsplan en een globaal inrichtingsplan voor de omgeving van de Immerzeeldreef te Aalst.

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de omgeving van de Albrechtlaan te Aalst.

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan met inrichtingsconcepten voor het regionaal bedrijventerrein Siesegem te Aalst.

Volledige studieopdracht voor het bouwen en/of verbouwen van de vroegere ‘Filatures du Canal’ aan het Werfplein te Aalst tot een flexibel gebouw met als mogelijke gebruikers de Stad Aalst en andere private en publieke kantoorgebruikers.

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de site Hopmarkt-Keizerpoort te Aalst.

Volledige studieopdracht voor de herinrichting van de Hopmarkt te Aalst. Stadsbestuur Aalst. 2004. Werd geannuleerd.

Interessant aan deze procedure was de internationale ‘pool’ van architecten en planningsbureaus die werd aangeboden aan initiatiefnemers, wiens netwerk eerder beperkt was. Kwalitatieve ontwerpers aanstellen leidt tot kwalitatieve ontwerpen en bijgevolg ook een kwalitatieve uitvoering.

De ervaring van de stad Aalst met het Team Vlaams Bouwmeester is zeker positief te noemen aangezien er steeds (kosteloos) beroep kon gedaan worden op de binnen het team voorradige expertise, netwerking en autoriteit.

Ann Van de Steen wenst hierbij de Vlaamse Bouwmeester uitvoerig te bedanken voor hetgeen ze voor Aalst betekend hebben !

Ann Van de Steen
Schepen van Openbare Werken en Stadsvernieuwing, Energie, Patrimonium en Regie der Gebouwen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here