Goedkeuring subsidie voor bestrijding kinderarmoede Aalst

kinderenMinister keurt subsidie voor bestrijding kinderarmoede in Aalst goed. De stad Aalst krijgt via minister Lieten gedurende zes jaar jaarlijks 104.481,51 euro subsidie voor de bestrijding van de lokale kinderarmoede. Betrokken schepenen Iwein De Koninck (CD&V), Sarah Smeyers (N-VA) en Dylan Casaer (SD&P) reageren verheugd. “In mei dienden we ons subsidiedossier in en deze week kregen we de bevestiging dat ons dossier is goedgekeurd”, zegt Casaer, schepen van Welzijn. “We zijn daar erg blij mee want ook in onze stad groeien kinderen op in armoede. Hoe meer we hen kunnen helpen, hoe beter. We streven ernaar elk kind in Aalst gelijkwaardige ontwikkelingskansen te bieden.”

“In Aalst zijn er heel wat actoren werkzaam rond armoedebestrijding. De bestaande werkingen op elkaar afstemmen is al een belangrijk aandachtspunt”, vertelt schepen Casaer. “Maar minstens even belangrijk is een grondige analyse van de problematiek, waarbij we ook luisteren naar de gezinnen en kinderen zelf. Zij kunnen vaak aangeven wat ze echt nodig hebben om sterker te staan, zonder dat we daarbij de structurele oorzaken van armoede uit het oog verliezen. Daarom is de opmaak van een lokaal kinderarmoedebestrijdingsplan nu de eerste stap. Van daaruit kunnen we dan overgaan tot concrete acties waarbij Aalst innovatieve projecten rond kinderarmoedebestrijding wil ontwikkelen.”

Het stadsbestuur vindt het belangrijk om vanuit de vele verschillende invalshoeken de lokale kinderarmoedeproblematiek te bestrijden en zal de doelgroep ruim en gelijkwaardig betrokken in alle fases van het proces. “We moeten de handen in elkaar slaan”, zegt OCMW-voorzitter Sarah Smeyers. “Een kind dat opgroeit in armoede, mist veel kansen. Dat verdient geen enkel kind.”

Tegelijkertijd met de opmaak van het plan wordt er werk gemaakt van de ontwikkeling van het Huis van het Kind dat een rol te vervullen heeft bij de opvoedingsondersteuning in onze stad. “Hierbij zal er eveneens aandacht zijn voor kinderarmoedebestrijding en moeten we ervoor zorgen dat de drempel laag blijft voor kansengroepen”, besluit schepen voor Gezin De Koninck.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here