Primeur in Knokke-Heist – Bijen als milieubewakers

Primeur in Knokke-Heist – Bijen als milieubewakers. Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen een rol als milieubewakers toebedeelt.

bijDe laatste jaren bereiken ons steeds meer alarmerende berichten over de daling van de bijen-populatie in de wereld. Bijen zijn van primordiaal belang, niet alleen voor het behoud van ons milieu, maar ook voor de diversiteit van ons voedselaanbod. Zij zorgen immers voor de bestuiving van planten en bloemen, waardoor die kunnen uitgroeien tot vruchten of groenten. 84% van de in Europa gekweekte vruchten en groenten zijn afhankelijk van bestuiving. Die tendens tot verdwijning doet zich ook voor op het gebied van plantenverscheidenheid en biodiversiteit.

De gemeente Knokke-Heist is erg begaan met het lot van de bijen en wil graag haar bijdrage leveren aan de biodiversiteit. In 2011 is Knokke-Heist op kleinschalig niveau begonnen met het inzaaien van een aantal bloemenweiden.
Nu stapt de gemeente in een globaal, innovatief en zeer uniek project in samenwerking met de firma BeeOdiversity o.l.v. Dr.Bach Kim Nguyen, professor aan de Universiteit van Luik. Hij geniet wereldfaam en is een expert in bijen en biodiversiteit.

Deze uitzonderlijke samenwerking richt zich tot een breed publiek en bestaat uit volgende onderdelen:

• Een bijen- en biodiversiteitscentrum in de tuin van CC Scharpoord met de focus op de werking van bijen en de rol die ze spelen in de biodiversiteit en in de voedselverscheidenheid.
• Meer dan 10 bijen- en biodiversiteitstuintjes waar scholen, inwoners en bezoekers van Knokke-Heist meer te weten komen over honingbijen en andere bestuivers.
• Twee fietsroutes en één wandelroute waarbij heel wat kan worden opgestoken over bijen, biodiversiteit, honingbloemen, bestuivers, vlinders, wilde bloemen, veldbloemen… Een kaart van de routes en een educatieve vragenlijst zijn verkrijgbaar bij de toeristische dienst.
• Een meer adequate groen-inrichting van publieke ruimten, zowel in de versteende als open ruimte met inplanting van info-borden die het publiek toelichten en bewust maken over het belang van bloem & bij.

Met dit project wil Knokke-Heist, naast sensibiliseren en de biodiversiteit verder ontwikkelen, ook het milieu op een wetenschappelijke manier monitoren. Wat slechts weinigen weten is dat bijen zeer nuttig zijn om de ontwikkeling van het milieu op te volgen en te verbeteren. Door honing te verzamelen, verzamelen de bijen namelijk ook allerlei gegevens die na analyse heel wat interessante informatie opleveren voor een adequate milieumonitoring. Bijvoorbeeld over het type planten, de aanwezigheid van pesticiden, de hoeveelheid en kwaliteit van voedingsbronnen voor bestuivende insecten en het overlevingsvermogen van bijen, wat een uitstekende indicator van de algemene milieutoestand is.

De firma BeeOdiversity heeft een milieumonitoringtool ontwikkeld die op deze gegevens gebaseerd is. Aan de hand van die tool zal Knokke-Heist een betere kennis krijgen van de toestand van de biodiversiteit op haar grondgebied en maatregelen kunnen nemen die uitgaan van concrete indicatoren om de natuur te beschermen en te verbeteren ten behoeve van haar uiteenlopende bewoners: mensen, dieren, insecten, planten… Dit is een echte innovatie, want Knokke-Heist is de eerste gemeente in België die bijen echt een rol als milieubewakers toebedeelt.

Door samen met BeeOdiversity in dit milieuproject te stappen werkt Knokke-Heist mee aan een algemener project ter bescherming van de biodiversiteit en de bijen in België, en op termijn in Europa.

BeeOdiversity is een bedrijf dat ontstaan is uit maatschappelijk ondernemerschap en dat projecten ontwikkelt en advies verleent ter bevordering van biodiversiteit, met name via de bij. Het bedrijf heeft een innovatieve en wetenschappelijke totaalaanpak, waarbij het alle betrokken actoren (bedrijven, openbare instellingen, particulieren, wetenschappers, imkers, boeren) ook bewustmaakt en bij projecten betrekt.

INTERESSANTE CIJFERS:
• Dagprestaties:
Als 1 bij op 1 dag 10 maal uitvliegt en daarbij per vlucht 20 bloemen bezoekt, bestuift zij daarbij 200 bloemen. Elk bijenvolk bestaat uit 2/3 kastbijen en 1/3 haalbijen. Dat betekent dat er per dag 2.000.000 bloemen worden bezocht!
• Vluchtprestaties:
– Vluchtsnelheid van een bij: 6 à 8m/seconde
– Gemiddeld gevlogen afstand per dag: 85km
– Maximum gevlogen afstand per dag: 175km
– Gemiddelde vluchtduur van 1 vlucht: 27’
– Gemiddeld aantal vluchten per dag: 13 vluchten

Info: BeeOdiversity Dienst Natuur & Milieu

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here