Vanaf morgen werken de Belgen voor eigen rekening

geldVanaf morgen werken de Belgen voor eigen rekening. Brussel, 5 augustus 2014 – In 2014 viert België opnieuw als laatste EU-lidstaat zijn Tax Liberation Day of fiscale bevrijdingsdag. Belgische werknemers worden niet alleen nog steeds het zwaarst belast in Europa, maar de doorsnee werknemer werkt nu drie dagen langer dan vijf jaar geleden om de staat te betalen. Voor het vijfde opeenvolgende jaar hebben Institut économique Molinari (IEM, Parijs) en New Direction – The Foundation for European Reform (Brussel) een Europese kalender van “Tax Liberation Days” (fiscale bevrijdingsdagen) gepubliceerd voor doorsnee werknemers in elk van de EU-lidstaten. EY berekende de loonbelastingen.

Met behulp van één consistente methodologie in alle EU-lidstaten weerspiegelen de gegevens de fiscale realiteit van echte, werkende mensen. Dit zijn de Tax Liberation Days van 2014:

Cyprus:

March 21

Spain:

June 12

Sweden:

June 23

Ireland

April 28

Croatia:

June 13

Italy:

June 30

Malta:

April 28

Poland:

June 14

Romania:

July 01

United Kingdom:

May 12

Lithuania:

June 18

Germany:

July 11

Bulgaria:

May 18

Czech Rep.:

June 19

Greece:

July 14

Luxembourg:

May 30

Finland:

June 20

Hungary:

July 16

Portugal:

June 06

Slovakia:

June 20

Austria:

July 25

Denmark:

June 07

Latvia:

June 20

France:

July 28

Slovenia:

June 08

Netherlands:

June 21

Belgium:

August 06

Estonia:

June 10

 

 

“Wat nettoloon betreft nemen de hooggekwalificeerde en productieve Belgische werknemers in de EU de achtste plaats in, maar door de belastingen zijn ze in Europa de duurste arbeidskrachten”, verklaart James Rogers van het IEM, coauteur van de studie. “Als werkgevers wegtrekken uit België, dan doen ze dan niet omdat de arbeidskrachten te duur zijn, maar omdat de belastingen en sociale bijdragen de hoogste zijn in Europa.”

“Uit onze Barometer van de Belgische Attractiviteit bleek reeds dat ons land op een kantelpunt staat en nood heeft aan enkele structurele maatregelen. Vooral op vlak van loon- en arbeidskosten en politiek overleg is er werk aan de winkel om ons land terug naar de top van Europa te loodsen. Anders dreigen we op het vlak van aantrekkelijke investeringsbestemming potentiële investeerders te verliezen aan andere Europese landen. De beleidsmakers dienen de juiste hefbomen te gebruiken om de Belgische attractiviteit voor buitenlandse investeerders op lange termijn te waarborgen”, aldus Herwig Joosten, Managing Director Tax EY België.

Belangrijkste bevindingen – België

België blijft het land dat de hoogste belasting op arbeid heft binnen de Europese Unie; een werkgever besteedt in België voor een typische werknemer 2,31 euro, waarvan na belastingen 1 euro netto overblijft.
Het ‘reële belastingtarief’ (inclusief btw) van een Belgische werknemer bedraagt nu 59,60%, in vergelijking met een EU-gemiddelde van 45,27%.

Belangrijkste bevindingen – Europa:

Als één enkele economische entiteit zagen doorsnee werknemers in de hele Europese Unie hun gemiddeld ‘reëel belastingtarief’ dit jaar opnieuw stijgen, van 45,06% in 2011 naar 45,27% in 2012. De toename met 1,28% sinds 2010 is grotendeels toe te schrijven aan btw-stijgingen in 19 van de 28 EU-landen sinds 2009.
44,1% van alle loonlasten in de EU-landen – bijdragen die werkgevers betalen aan de sociale zekerheid bovenop de brutolonen – is grotendeels onzichtbaar voor werknemers.
De Tax Liberation Day is de dag waarop een werknemer in theorie niet langer belastingen betaalt en dus voor eigen rekening begint te werken. De data op de kalender weerspiegelen de realiteit zoals die door echte, werkende mensen in de Europese Unie wordt ervaren en de reële kosten om personeel aan te werven in elk land.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here