Didier Reynders over Oekraïnecrisis

Didier Reynders over Oekraïnecrisis. De verdere EU-sancties tegen de Russische Federatie die vandaag in werking treden, zijn het gevolg van de houding van Rusland tegenover Oekraïne. Deze maatregelen zullen een grote impact hebben op de ontwikkeling van de Russische economie en zijn een sterk signaal voor het leiderschap in Moskou. Maar de EU is bereid om die beslissingen in te trekken zodra Rusland ondubbelzinnig begint mee te werken aan een oplossing voor de crisis in Oekraïne.

rusVicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is ervan overtuigd dat de Russische Federatie voor vredesherstel kan zorgen, als ze invloed uitoefent op de rebellen in Oost-Oekraïne en als ze de wapentoevoer naar hen afsluit. Zo kan Oekraïne bouwen aan de ontwikkeling van zijn volledige grondgebied, op basis van het Poroshenko-vredesplan.

De minister betreurt dat de gevechten blijven duren. Hij is bezorgd over het groeiende aantal burgerslachtoffers. Alle partijen moeten een staakt-het-vuren naleven.

Didier Reynders dringt aan op een dialoog tussen de EU en de Russische Federatie, met Oekraïne. Zo kan aan een blijvende oplossing voor het conflict worden gewerkt. Met die dialoog moeten er ook zichtbare maatregelen op het terrein komen, die vrede in de hand werken.

Zoals door de VN-veiligheidsraadsresolutie 2166 (2014) gevraagd, dringt de minister aan op ongehinderde toegang tot de crashsite van MH17, zodat de internationale onderzoekscommissie haar werk kan verrichten. Het is hoogtijd om objectieve klaarheid te laten scheppen in deze tragedie, die het gevolg is van de crisis in Oekraïne. Ze heeft het leven aan veel burgerslachtoffers gekost en veroorzaakt veel leed bij hun familieleden.

Koppeling naar de persmededeling van de EU: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/144205.pdf

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here