N-VA – Principe van vertrouwen is basis van akkoord

Matthias Diependaele

N-VA-fractie steunt VVV-akkoord: “Principe van vertrouwen is basis van akkoord”. Tijdens de bespreking van het regeerakkoord in het Vlaams Parlement verwees N-VA-fractieleider Matthias Diependaele naar de Chinese filosoof Lao-Tse: “Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.”

Matthias DiependaeleWant het principe van vertrouwen is de rode draad door dit akkoord, waarbij de overheid vertrouwen stelt in ons rijk verenigingsleven, in onze lokale besturen, in ondernemers, in de gezinnen, in een moderne administratie, in de sociale partners. De afbouw van regelgeving en betutteling nemen we consequent als uitgangspunt in elk beleidsdomein en tegenover elke doelgroep.

“Zo geven we scholen meer vrijheid voor het invullen van hun curriculum. Leerkrachten krijgen meer vrijheid om te doen waar ze goed in zijn : voor de klas staan.”

Datzelfde principe van vertrouwen geldt ook ten aanzien van de Vlaamse ondernemingen.

“Vlaanderen heeft nood aan ondernemingszin, maar vooral ook aan ondernemers die zin hebben. En die zin krijgen ze pas, als ze voelen dat ze vertrouwen en respect krijgen.”, aldus Diependaele

De N-VA-fractieleider beklemtoonde ook de moeilijke budgettaire situatie met een zoektocht naar 1,4 miljard euro om onze begroting uit het rood te houden. En dus wordt doelgericht bespaard. In eerste instantie bij de overheid zelf. En in het gratis-beleid, want gratis bestaat niet. Er is altijd iemand die de rekening betaalt.

“We gaan opnieuw resoluut voor een begroting in evenwicht. Onze kinderen niet opzadelen met schulden is de beste kinderbijslag of de beste woonbonus die er is.”

En toch wordt, evenzeer doelgericht, geïnvesteerd. “Een half miljard slimme maatregelen om onze economie, onze competitiviteit en het innovatiebeleid te versterken en een half miljard voor de noden in de zorgsector. Een mooi evenwicht. Veel evenwichtiger dan beweringen als zou deze regering een harde regering zijn.”, aldus Diependaele.

In die context ging hij in op het debat over de inschrijvingsgelden voor het hoger onderwijs: “De bedragen die in de pers circuleren onderschrijven wij als fractie niet. Wij zullen niet toelaten dat de democratische toegang tot het hoger onderwijs met dergelijke bedragen beperkt wordt. En we willen daarbij uiteraard ook het onderscheid behouden tussen gewone tarieven en de tarieven voor bijna-beurs- en beursstudenten.”

Diependaele riep ook op om op federaal niveau dezelfde cultuuromslag te maken. “Wij vragen het federale niveau om in de eerste plaats onze economie en competitiviteit te versterken. Zodat we de middelen hebben om ons sociaal beleid betaalbaar te houden.”

“De uitdagingen zijn enorm. We hebben gezien dat een coherente, breed gedragen regering de eed heeft afgelegd, met partijen die de neus in dezelfde richting hebben. Dit is een sterk akkoord, waarin vertrouwen, vooruitgaan en verbinden centraal staan. Wij hebben dan ook het volste vertrouwen in deze regering.”, besloot Diependaele.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here