Opvolgers leggen de eed af

Opvolgers leggen de eed af. Na de eedaflegging van de Vlaamse ministers deze voormiddag mochten deze namiddag ook vier opvolgers de eed afleggen als Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA-fractie:

Ben WeytsPeter Persyn (opvolger Ben Weyts)
Één van de nieuwe parlementsleden die als opvolger het Parlement inkomt is Peter Persyn uit Leefdaal (deelgemeente van Bertem). De 49-jarige Peter Persyn werkte van 1992 tot 1999 als huisarts in Leuven. Daarna werkte hij in de ontwikkelingshulp, onder meer tien jaar als NGO-verantwoordelijke voor gezondheidsprogramma’s in Afrika en Indië. Momenteel is hij directielid van een organisatie voor thuiszorg die landelijk actief is. Die sociale gedrevenheid en ervaring wil hij nu ten dienste stellen van al wie in Vlaanderen en Brussel zorg nodig heeft, in het bijzonder de zwakkere en minder jonge medeburger.

Vera Celis (opvolger Liesbeth Homans)
De Geelse Vera Celis (°1959) is geen onbekende: ze was reeds Vlaams Parlementslid tijdens de vorige bestuursperiode. In 2009 werd ze verkozen van op de vierde plaats, een strijdplaats. Ze zetelde onder meer in de commissie Onderwijs, waar ze een prominente rol speelde bij belangrijke dossiers zoals de taalregeling voor hoger onderwijs en het Masterplan ‘hervorming secundair onderwijs’. Daarvoor was ze lange tijd leerkracht in het Sint-Aloysiusinstituut in Geel, waar ze ook mentor was voor jonge beginnende leerkrachten. Ze maakte de N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 de grootste partij van Geel en werd er zelf burgemeester. Vera is de trotse moeder van Toon, Saartje en Alexander. Ze is lid van Davidsfonds, Natuurpunt en sinds kort ook van De Orde van den Prince.

Jan Hofkens (opvolger Philippe Muyters)
Jan Hofkens (°1969) studeerde Rechten in Leuven en Fiscaliteit in Brussel en is sinds 1992 advocaat aan de balie van Antwerpen en Brussel. Nu is hij partner bij een advocatenkantoor. Hij heeft meerdere vakspecifieke publicaties op zijn naam staan binnen arbeidsrecht, fiscaliteit, sociale en fiscale fraude, … Jan Hofkens is een N-VA’er van het eerste uur, provincieraadslid in Antwerpen en gemeenteraadslid in Wommelgem. Hij leidde ook geruime tijd de partijraad als voorzitter.

Bert Maertens (opvolger Geert Bourgeois)
Bert Maertens (°1981) uit Izegem volgt stadsgenoot Geert Bourgeois op in het Vlaams Parlement. Een nieuw gezicht is Bert evenwel niet. Sinds 2010 was hij Kamerlid en lid van de commissie Defensie. Bert studeerde Politieke Wetenschappen en Overheidsmanagement. Na zijn studies ging hij aan de slag op het kabinet van minister Geert Bourgeois, vanaf 2004 als kabinetsmedewerker Binnenlands Bestuur, later (vanaf 2009) als woordvoerder. Bert Maertens is ook lokaal verankerd. In zijn jonge jaren was hij voorzitter van de Izegemse Jeugdraad. Sinds 2007 zetelt hij in de Izegemse gemeenteraad en vanaf 2013 is hij er burgemeester.

Matthias Diependaele opnieuw fractieleider
Na de plechtige eedaflegging van de ministers in de plenaire vergadering verkoos de N-VA-fractie de 34-jarige Diependaele -unaniem- opnieuw als fractieleider. Matthias Diependaele is een geboren en getogen Zottegemnaar. Hij was al op jonge leeftijd actief in de Vlaamse Beweging. Politiek zit de Diependaeles in het bloed: grootvader Renaat was één van de eerste verkozen senatoren voor de Volksunie, en vader Baudewijn is sinds 2012 provincieraadslid voor N-VA. In 2006 rondde Matthias succesvol zijn universitaire studies af in Leuven als licentiaat in de rechten met specialisatie in internationaal en Europees recht. Zijn eerste professionele werkervaring deed Matthias op als medewerker van Europarlementslid Frieda Brepoels. In 2009 werd hij verkozen in het Vlaams Parlement. Daarmee was hij één van de jongste Vlaamse volksvertegenwoordigers. In 2013 werd Matthias ook gemeenteraadslid in zijn thuisstad Zottegem. In januari 2013 werd hij fractieleider in het Vlaams Parlement. En een jaar later trok hij de Oost-Vlaamse lijst voor datzelfde Vlaams Parlement.

Nieuwe deelstaatsenatoren namens N-VA
De Vlaamse ministers die de eed af legden worden vervangen in hun hoedanigheid van deelstaatsenator. Geert Bourgeois, Philippe Muyters en Ben Weyts worden vervangen door Piet De Bruyn, Andries Gryffroy en Jan Van Esbroeck.

Verder vindt er nog een wissel plaats in het Bureau van het Vlaams parlement: Annick De Ridder die eerder aangeduid werd als Secretaris van het Bureau wordt vervangen door Kris Van Dijck. En voor wat de interne fractiewerking betreft werden Lies Jans en Piet De Bruyn aangesteld als ondervoorzitters van de fractie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here