Toekomst personeel – Provincie wacht regeerakkoord af

ontslagToekomst personeel – Provincie Antwerpen wacht concrete uitvoering regeerakkoord af. Duidelijkheid omtrent toekomst personeel prioritair. De deputatie van de provincie Antwerpen heeft kennis genomen van het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering.

Eerste gedeputeerde Luk Lemmens reageert: “De nieuwe Vlaamse regering maakt duidelijke keuzes met betrekking tot het provinciebestuur. Het Vlaamse regeerakkoord bevat ingrijpende plannen, het is nu prioriteit om deze krachtlijnen concreet en goed uit te werken in uitgebreid overleg tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de stedelijke en gemeentelijke besturen. We moeten op dit moment niet overhaast te werk gaan.”

De Antwerpse deputatie vraagt vooral duidelijkheid voor het provinciale personeel. Momenteel circuleren heel wat scenario’s, de deputatie wil benadrukken dat over de concrete uitwerking nog niets is beslist en dat zij bij elk overleg met de Vlaamse regering de belangen van haar personeel zal verdedigen. Ook over de toekomstige verhoudingen tussen de ‘provincievrije’ stad Antwerpen en de provincie Antwerpen heerst op dit moment nog onduidelijkheid en is overleg nodig.

Luk Lemmens: “De provincie Antwerpen kan rekenen op heel bekwaam personeel. Wij zullen er als deputatie over waken dat zij naar waarde geschat worden, ook als zij onder een andere koepel terechtkomen. Daarom vragen wij in de eerste plaats duidelijkheid omtrent de toekomst van de provinciale persoonsgebonden bevoegdheden en omtrent de timing van de provinciale hervormingen. Wij zitten ook zo snel mogelijk samen met de vakbonden om het regeerakkoord te bekijken.”

Sowieso zal de provincie Antwerpen de haar toegewezen taken zo goed mogelijk blijven uitvoeren. Dit najaar zal ook de meerjarenbegroting herbekeken worden in functie van de op til zijnde hervormingen.

Foto abvv

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here