Vacature Algemeen Directeur nieuwe kunstensteunpunt

bamVacature Algemeen Directeur nieuwe kunstensteunpunt – N.a.v. de fusie van BAM, MCV en VTI is het nieuwe kunstensteunpunt op zoek naar een Algemeen Directeur (m/v) voor het eengemaakte kunstensteunpunt in Brussel

Doel van de functie

De Algemeen Directeur ontwikkelt, monitort, evalueert en verdedigt het strategische beleidsplan en bijbehorende actieplannen en begrotingen, zowel inhoudelijk als zakelijk, inclusief de verdeling van middelen en mankracht – steeds met respect voor de missie en visie en voor het evenwicht tussen de kerntaken van het nieuwe eengemaakte kunstensteunpunt, teneinde de realisatie van de ondertekende beheersovereenkomst te garanderen.

Taken en verantwoordelijkheden

stuurt het Kunstensteunpunt aan – geeft leiding aan, coacht, monitort en motiveert het hele team, met respect voor diversiteit

staat garant voor een dynamisch en modern HR beleid – selecteert en benoemt de medewerkers

heeft visie op de workflow binnen het Kunstensteunpunt, coördineert de activiteiten van, en bewaakt de samenhang tussen, de verschillende cellen tot een geïntegreerde samenwerking zodat iedereen vanuit zijn positie bijdraagt aan excellente resultaten.

is eindverantwoordelijke

voor het ontwikkelen van het algemeen beleid en missie/visie op korte en lange termijn mbt de rol en positie van de nieuwe eengemaakte organisatie in het nationale en internationale veld en vertaalt deze naar organisatie en bedrijfsprocessen

voor de kwaliteit van deze operationele en ondersteunende bedrijfsprocessen – steeds binnen het door de Raad van Bestuur vastgelegde kader

voor optimale dienstverlening intern en extern – de dialoog met alle actoren in het veld

voor het verwerven van subsidies, beheert deze op efficiënte wijze en is het eerste aanspreekpunt voor, en de formele vertegenwoordiger naar, subsidiënten en overheden

vertegenwoordigt het Kunstensteunpunt bij alle stakeholders

legt verantwoording over het gevoerde beleid af en rapporteert aan de Raad van Bestuur

verschaft tijdig, gevraagd en ongevraagd, de volledige informatie die nodig is voor een goede taakvervulling van alle bestuursorganen

Competenties en capaciteiten

Bevlogen persoonlijkheid, inspirerend, enthousiast, gezaghebbend, visionair en overtuigend m.b.t. plaats en belang van de kunsten in de samenleving vanuit een internationaal perspectief

Heeft begrip van en sympathie voor alle kunstvormen

Charismatisch leider en people manager

(Over)ziet de grote verbanden en kan met overtuiging het kunstensteunpunt vertegenwoordigen

Innovatief en resultaatgericht – kan nieuwe ideeën omzetten in acties

Diplomaat / verzoener

Teamspeler en -builder / talentontwikkelaar

Doorwinterd netwerk(st)er in zowel de (internationale) culturele als politieke wereld

Functie-eisen (opleiding/ervaring)

Universitair niveau of evenwaardig door ervaring

Ruime ervaring en (gebleken) geschiktheid in het runnen van een (culturele) organisatie

Leidinggevende capaciteiten – mensgerichte leiderschapsstijl

Financieel-analytisch inzicht

Vertrouwd met politieke context en beleid

Communicatieve vaardigheden. Uitstekende kennis van het Nederlands, Frans en Engels.

De ééngemaakte organisatie zal een duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid (a sustainable development policy) nastreven. Iedere medewerker zal dan ook in haar/zijn deelgebied actief hieraan deelnemen.

Het kunstensteunpunt ondersteunt het diversiteitsbeleid van de Vlaamse gemeenschap. Wij bieden een dynamische en boeiende werkomgeving in volle ontwikkeling en een verlengbaar mandaat met een marktconforme verloning.

Interesse? Gelieve uw cv en motivatiebrief voor 8 september 2014 te sturen t.a.v. de voorzitter, Tom Auwers, Kunstensteunpunt vzw, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussels of vacatures@kunsten.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here