N-VA Partij duidt ministers en parlementsvoorzitter aan

Ledencongres N-VA keurt VVV-akkoord goed. Partij duidt ministers en parlementsvoorzitter aan.

Het partijcongres van de N-VA, het hoogste partijorgaan, keurde vanavond met 2200 leden en quasi unaniem de deelname aan de Vlaamse regering en het Vlaams regeerakkoord goed.

nvaLater op de avond duidde de partijraad Geert Bourgeois aan als Minister-President. Ook Liesbeth Homans, Ben Weyts en Philippe Muyters werden door de partijraad voorgedragen als minister. Jan Peumans wordt voorgedragen als voorzitter van het Vlaams parlement

Het VVV-akkoord werd door de N-VA-leden uitvoerig bediscussieerd. Het congres beseft dat Vlaanderen voor budgettair moeilijke tijden staat en dat er inspanningen zullen moeten worden geleverd. Dankzij die inspanningen is er na enkele jaren echter weer ruimte om te investeren in de economie en de zorg. Want welvaart en welzijn zijn de topprioriteiten van deze Vlaamse regering.

Het ledencongres van de N-VA is er van overtuigd dat het Vlaams regeerakkoord een echte verandering vooropstelt. Een kleine, slagkrachtige overheid met minder overheidsbeslag, minder regels en lasten en meer ruimte voor investeringen, dat is volgens het N-VA-congres het recept om Vlaanderen vooruit te helpen. En dat is ook de samenvatting van het regeerakkoord.

Na de goedkeuring van het regeerakkoord en de regeringsdeelname door het congres, duidde de partijraad ook de N-VA-ministers die worden voorgedragen voor de nieuwe Vlaamse regering aan, met inbegrip van hun bevoegdheden:

Geert Bourgeois

Minister-president van de Vlaamse Regering en bevoegd voor Algemeen Beleid – Internationaal Vlaanderen – Onroerend Erfgoed

Liesbeth Homans Viceminister-president van de Vlaams Regering en bevoegd voor Binnenlands bestuur – Stedenbeleid – Bestuurszaken – Inburgering – Wonen – Sociale Economie – Armoede – Gelijke kansen

Ben Weyts Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken – Vlaamse Rand – Toerisme – Dierenwelzijn

Philippe Muyters Vlaams minister bevoegd voor Economie – Innovatie – Overheidsinstrumentarium – Werk – Sport

De partijraad draagt ook Jan Peumans voor als voorzitter van het Vlaams Parlement.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here