Last van militaire pensioenen niet onderschatten

leger

Verslag aan het federaal parlement: militaire pensioenen

Het Rekenhof publiceert op zijn website een auditverslag over de militaire pensioenen. De hervorming van de militaire pensioenen trad in werking op 1 januari 2009, maar noch op dat moment, noch achteraf werd er een financiële raming gemaakt hoewel de pensioenlast op bepaalde aspecten zal toenemen. Het Rekenhof stelt vast dat Defensie en de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) doeltreffende maatregelen hebben genomen om de hervorming in de praktijk te brengen, maar de PDOS oefent nog altijd onvoldoende toezicht uit op situaties waarbij een overheidspensioen wordt gecumuleerd met een beroeps- of een vervangingsinkomen.

legerDe militaire pensioenen vertegenwoordigen zowel qua aantal als qua kosten nagenoeg een kwart van de pensioenen die op federaal niveau worden beheerd door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

In zijn verslag heeft het Rekenhof onderzocht of er een raming werd gemaakt van de financiële impact van de hervorming van de militaire pensioenen die op 1 januari 2009 in werking is getreden, en of Defensie en de PDOS afdoende maatregelen hebben genomen om de hervorming in de praktijk te brengen.

Het stelt vast dat de financiële impact van de hervorming niet werd geraamd, noch vooraf, noch achteraf, en het meent dat de last van de militaire pensioenen op korte termijn zal stijgen, onder meer door het effect van de overgangsmaatregelen.

De hervorming was volgens het Rekenhof van die aard dat een raming van de financiële impact van elke geplande wijziging en van de impact van alle wijzigingen samen had moeten worden opgenomen in het wetsontwerp dat de regering aan het parlement heeft voorgelegd.

Het verslag stelt eveneens dat de maatregelen die werden genomen om de hervorming uit te voeren, doeltreffend en gepast zijn.

Het beheer van situaties waarbij een overheidspensioen wordt gecumuleerd met een beroeps- of vervangingsinkomen is van specifiek belang in gevallen waarbij, zoals bij de militairen, de drempelleeftijden aanzienlijk lager liggen dan in het algemeen pensioenstelsel. Het Rekenhof stelt vast dat de controles die de PDOS uitbouwde niet alle situaties dekken en het beveelt de PDOS aan een controlebeleid uit te tekenen op basis van een risico-evaluatie. De door de PDOS aangekondigde uitwisseling van gegevens tussen de pensioeninstellingen zou op dat vlak verbetering moeten brengen.

Het verslag Militaire pensioenen is aan het federaal parlement bezorgd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here