Jongsocialisten: Vlaams minister Bourgeois is de schuldige

Burgemeester Gino Debroux (SP.A) had eerder deze week nog geprobeerd om de groep woonwagenbewoners met luide muziek te verjagen. Niemand heeft het recht om eender wie als ongedierte te behandelen zeggen de Jongsocialisten en reageren met een persmededeling waarin ze melden dat de manier waarop de woonwagenbewoners weggepest werden onmenselijk is. Ze leggen de schuld bij de Vlaamse overheid onder bevoegdheid van Vlaams minister Bourgeois.

Mensen met een (t)huis op wielen hebben recht op hun plek zeggen de Jongsocialisten.

woonwagensDat in Landen mensen op een mensonterende manier verjaagd werden, kan niet door de beugel. Niemand heeft het recht om eender wie als ongedierte te behandelen. De Jongsocialisten eisen dan ook harde garanties dat deze manier van werken nooit meer zal voorkomen én dat Vlaanderen eindelijk stappen onderneemt om woonwagenbewoners een degelijke plek te bieden.

De Jongsocialisten: “De manier waarop de woonwagenbewoners weggepest werden, is onmenselijk, maar het legt een dieperliggend probleem bloot. Al jaren weigert Vlaanderen (bevoegd Vlaams minister Bourgeois) om beleid te voeren en het aantal doortrekkersterreinen op te voeren. Momenteel zijn er slechts 77 standplaatsen op doortrekkersterreinen in Vlaanderen. Volgens de Vlaamse Woonwagencommissie zouden dat er 100 per provincie moeten zijn om aan de vraag te voldoen. Ook Europa tikte ons land hiervoor al op de vingers.”

Het is hoog tijd dat Vlaanderen met een humane oplossing voor de dag komt voor alle woonwagenbewoners. “Gemeenten moeten gestimuleerd worden om voldoende plaatsen te voorzien en Vlaanderen moet de nodige omkadering voorzien. Vandaag krijgen minstens 100 kinderen van woonwagenbewoners geen onderwijs omdat ze ronddolen door een gebrek aan standplaatsen. De Vlaamse overheid heeft hier een verpletterende verantwoordelijkheid. Het wonen in een woonwagen is een erkende woonvorm en ook mensen met een (t)huis op wielen hebben recht op een plek in onze samenleving.”

“Of het nu gaat om mensen met een ander kleurtje, mensen die een andere taal spreken, mensen die minder mobiel zijn, vrouwen die op vrouwen vallen, of gezinnen die niet in een bakstenen huis wonen, maar op wieltjes: discriminatie kan niet. Wie wordt de volgende die niet in het kleine Vlaamse plaatje past?”

Net daarom organiseren de Jongsocialisten op donderdag 17 juli, om 18u #TomorrowLanden, op het industrieterrein in Landen, Roosveld 12. Een protest waarbij we duidelijk maken dat mensen afschrikken, wegjagen, de duivel aandoen door middel van luide muziek of eender welke andere mensonterende manier die men nog zou kunnen bedenken, onaanvaardbaar is voor de Jongsocialisten. We protesteren om te eisen dat niemand, morgen en in de toekomst, in Landen of elders, nog op deze manier behandeld wordt én dat Vlaanderen op de proppen komt met een degelijk beleid dat woonwagenbewoners hun plek in de samenleving biedt.

4 REACTIES

 1. Wat een lulkoek, zeg. Als lid van de commissie Binnenlands Bestuur in het Vl Parlement kan ik getuigen dat deze materie de voorbije bestuursperiode duidelijk is aangepakt door minister Bourgeois.

  Wat de ‘veroordeling door het ECSR’ betreft: de Jong-Socialisten moeten wel eens dringend hun cursus Staatsrecht hernemen… De ‘veroordeling’ slaat immers op België. Wie de situatie echt kent en dan de vergelijking maakt tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel komt tot een genuanceerder bericht…

  Vlaanderen beschikt over 468 standplaatsen op residentiële terreinen en 78 standplaatsen op doortrekkersterreinen. Wallonië heeft met naar schatting meer woonwagenbewoners geen residentiële terreinen en slechts één doortrekkersterrein. Bovendien is in Vlaanderen de woonwagen opgenomen in de Vlaamse Wooncode. In Wallonië is de woonwagen niet erkend. In Brussel wonen naar schatting 60 gezinnen in een woonwagen. Er zijn 5 residentiële terreinen en 21 standplaatsen op doortrekkersterreinen.

  Naast residentiële en doortrekkersterreinen zijn er ook nog de pleisterplaatsen voor onverwachte opvang.

  Wat kan de minister nog doen?
  Er is geen decretale basis om dwingend op te treden. Er zijn evenwel subsidies. Minister Bourgeois trok dat op naar 100 procent. De rest hoort bij de initiatieven van de gemeenten en de provincies. Zij kunnen initiatieven nemen. De provincies die ruimtelijke uitvoeringsplannen maken, kunnen terreinen kopen, huren of onteigenen. Ze kunnen zelf een initiatief nemen. Niets staat de provincies in de weg. Dit blijft ook zo na de interne staatshervorming. De provincies beschikken over de grondgebonden bevoegdheden en kunnen op dat vlak initiatieven nemen…

 2. Moet de gemeenschap weeral opdraaien voor zij die nergens willen thuishoren , integreren of bijdragen.Nee jong socialisten er zijn nog veel ander prioriteiten ! waar geen geld voor is !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here