Aalst – Big Jump in Dender

big jump aalst

De Aalsterse Klimaatkoepel (Dâk) en Natuurpunt Aalst nodigen je op 13 juli 2014 uit voor de derde Aalsterse Big Jump. We springen in het water om aandacht te vragen voor een propere Dender met groene oevers. Volgens de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ zou ook de Dender tegen 2015 zwemveilig moeten zijn.

big jump aalstDe Dender ligt aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van Aalst. Nu de waterkwaliteit van de Dender verbetert, ontstaan er mogelijkheden voor nieuwe woonwijken, zachte recreatie en natuurontwikkeling in en rond Aalst. In het centrum van Aalst zijn er nog relatief veel onverharde, groene stroken Denderoever. Er lopen diverse projecten langs de Dender: Tragel en stationsparking worden opgewaardeerd, de stuwsluis gerenoveerd, het stadspark uitgebreid, het werfplein heringericht… Mogelijkheden genoeg voor de uitbouw van oeverzones als groen-blauwe wandel- en fietsverbindingen naar de natuurgebieden in de omliggende Dendervallei.

Locatie
Jachthaven bij de Zwarte Hoekbrug in de Denderstraat in Aalst

Programma

14u: Welkom
14u30: Waterdiertjes opvissen en identificeren
15u: Jump!
16u: Wandeling naar het Wijngaardveld met uitleg over ‘plan Fuut’, het ontwerp-inrichtingsplan voor een groene, recreatieve Denderoever
Doorlopend: Informatiestands, wateronderzoek, spijs en drank

Info
Rik De Baere – 0476 88 71 29 – rik.debaere@telenet.be – http://klimaatkoepel.blogspot.com
Prijs: gratis

Organisatie
Aalsterse Klimaatkoepel (Dâk) en Natuurpunt Aalst
Fotograaf: Karel Nijs.

Wie in andere steden en gemeenten wil in het water duiken kan op bigjump.natuurpunt.be alle locaties terugvinden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here