Haaltert 11 juliviering sociaal bewogen

11 juli

De 11 juliviering van afgelopen zondag in centrum ‘De Kouter’ in Haaltert stond met herdenkingen van ’100 jaar Groote Oorlog’ en ‘175 jaar Daens’ nog meer dan anders in het teken van vrede en sociale rechtvaardigheid, sinds lang kerngedachten van de Vlaamse Beweging. Gastspreker dit jaar was Johan Velghe, voorzitter van het Priester Daensfonds. Hij benadrukte sterk dat ons streven naar verdere soevereiniteit er één moet blijven met een heel sterke sociale dimensie.

De gelegenheidstoespraak van Daensfondsvoorzitter Johan Velghe bracht een sterke toekomstgerichte boodschap voor ons allen. Hij stelde dat er eigenlijk niks te vieren was en is op 11 juli, maar dat het eerder een moment is van herdenking. Maar dan wel een herdenking met de blik voorwaarts, waarbij ons streven naar verdere Vlaamse soevereiniteit gepaard moet gaan met solidariteit, met verdraagzaamheid naar nieuwe Vlamingen toe enmet een niet aflatende aandacht voor armoede: 680 000 Vlamingen leven onder de armoedegrens, 140 000 Vlaamse kinderen groeien op in omstandigheden die niet meer van deze tijd (mogen) zijn, in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Johan Velghe brak een lans voor een rechtvaardig en welvarend Vlaanderen voor iedereen.

11 juliBurgemeester Veerle Baeyens benadrukte in haar toespraak dat “het een feestdag is voor alle Vlamingen: voor de overtuigden en de nog niet helemaal overtuigden, voor de idealisten van weleer en de realisten van vandaag. Voor oude en nieuwe Vlamingen. Voor al wie zich hier thuis voelt. De feestdag van een open en diverse gemeenschap”. Ze legde ook de link met het huidige beleid in Haaltert, waar duidelijk gekozen wordt voor “een fris, vernieuwend soort Haalterts bestuurlijk confederalisme waar de eigenheid van elke deelgemeente belangrijk is en het dorpsDNA wordt geaccentueerd. Eenheid in verscheidenheid in Haaltert.

De voormiddag werd afgesloten met de gebruikelijke samenzang van Haaltertse liederen, het Daenslied ‘Hulde aan de groene vlag’ en de ‘Vlaamse Leeuw’, in juiste banen geleid door de geoefende zanger s van het koninklijk Sint-Gorikskoor uit Haaltert.

Op de Vlaamse feestdag zelf, vrijdag 11 juli, gaat de wekelijkse voormiddagmarkt op het St-Goriksplein in Haaltert door in feeststemming, met een ballonwedstrijd, muzikale act, ijsjes en een tombola.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here