Provincie Antwerpen wordt bevoegd voor regionale landschappen en bosgroepen

Gedeputeerde Rik Röttger stelde samen met bestuurders van de 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen de nieuwe samenwerking voor
Gedeputeerde Rik Röttger stelde samen met bestuurders van de 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen de nieuwe samenwerking voor
Gedeputeerde Rik Röttger stelde samen met bestuurders van de 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen de nieuwe samenwerking voor
Gedeputeerde Rik Röttger stelde samen met bestuurders van de 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen de nieuwe samenwerking voor

Provincie Antwerpen wordt bevoegd voor regionale landschappen en bosgroepen. Het Antwerps provinciebestuur stelde op vrijdag 4 juli haar samenwerking nieuwe stijl voor tussen provincie Antwerpen en de Antwerpse regionale landschappen en bosgroepen. Tot en met 2013 vielen die organisaties onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. Gedurende die periode bouwde de provincie een positieve samenwerking op met de 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen die actief zijn binnen haar grondgebied. “In het kader van de interne staatshervorming neemt de provincie hen voortaan onder haar vleugels”, zegt Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Natuur en Landschap. “We willen die kans aangrijpen om onze samenwerking te versterken en de organisaties onderling ook meer kansen te bieden om hun krachten te bundelen. Zo kunnen we efficiënter werken aan natuur en landschap”.

Provincie Antwerpen telt 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen. Tot en met 2013 vielen die organisaties onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest. “In het kader van de interne staatshervorming neemt de provincie die organisaties voortaan onder haar vleugels”, zegt Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor natuur en landschap. Dat betekent dat de provincie vanaf nu verantwoordelijk is voor hun erkenning, subsidiëring en opvolging.

Een logische keuze want de Vlaamse provincies zullen zich in de toekomst concentreren op grondgebonden materie zoals waterbeleid, natuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit. De bosgroepen en regionale landschappen spelen een belangrijke rol in de realisatie van het natuur- en landschapsbeleid van de provincie Antwerpen. De bosgroepen bieden ondersteuning aan meer dan 4500 privé-boseigenaars, wat overeenkomt met 43% van de totale bosoppervlakte in onze provincie. Samen met hen gaat de provincie Antwerpen voor een duurzamer bosbeheer en meer én gevarieerde bossen. De regionale landschappen aan hun kant bouwen bruggen tussen alle betrokkenen in het landschap. Samen met hen tracht de provincie lokale besturen inwoners, betrokkenen en gebruikers van het landschap samen te brengen rond één gedragen landschappelijke visie en hen te overtuigen om mee te werken aan het landschap. “De provincie bouwde in de voorbije jaren al een positieve samenwerking op met de 4 regionale landschappen en 5 bosgroepen die actief zijn binnen haar grondgebied” zegt gedeputeerde Rik Röttger. “We willen de overdracht naar de provincie aangrijpen om onze samenwerking met die organisaties nog te versterken.”

De overdracht van de regionale landschappen en bosgroepen naar de provincie betekent niet dat alle banden met het Vlaams gewest worden doorgeknipt. In tegendeel, de regionale landschappen en bosgroepen kunnen veel bijdragen aan de Europese en Vlaamse doelstellingen rond natuur en landschapszorg. Daarom wil de provincie ook blijvend investeren in de samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Daarnaast wil de provincie Antwerpen ook de regionale landschappen en bosgroepen kansen bieden om hun krachten onderling te bundelen. “De 9 organisaties zijn al jaren, binnen hun eigen werkveld, met hun eigen kennis en ervaringen, actief aan het werk in ons landschap. Zij hebben elkaar héél wat te bieden en hebben er ongetwijfeld veel bij te winnen om nog meer samen te werken. Zo kunnen we efficiënter werken aan natuur en landschap. Boseigenaars, landbouwers, scholen, jagers, inwoners en verenigingen zullen zich zo nog beter kunnen inzetten voor de natuur en de mooie landschappen die onze provincie rijk is”, zegt gedeputeerde Rik Röttger. “Jaarlijks gaat dit over een investering van 1,7 miljoen euro in natuur, bos en landschap.”

Dat de samenwerking tussen regionale landschappen en bosgroepen waardevol kan zijn, wordt geïllustreerd door de ervaringen van Roland Le Grelle, eigenaar van het domein Reigersbos, in Berendrecht. “De bossen op dit domein herbergen al meer dan 100 jaar een waardevolle reigerskolonie. Een aantal jaar geleden deed ik beroep op Bosgroep Antwerpen Noord om ondersteuning te krijgen bij de opmaak van een beheerplan voor die bossen. Ik wou de bossen nieuw leven inblazen en de hydrologische situatie verbeteren want die was héél slecht geworden. Ook de waardevolle historische landschapselementen die het domein rijk is, wou ik in ere herstellen. Voor dit onderdeel, en het hydrologisch luik heeft de bosgroep voorgesteld om het Regionaal Landschap De Voorkempen bij het project te betrekken. Zij hebben kennis en ervaring rond het herstel van landschappen met erfgoedwaarde. Het project is nog lang niet klaar maar er werd al héél wat gerealiseerd. Zo kan het waterpeil nu geregeld worden via een stuw, zien de bossen er al merkbaar beter uit, werd er een bosperceel heraanplant en werd één van de oude dreven hersteld. Ik ben nu al best tevreden over de resultaten van deze samenwerking.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here