Big Jump in Aalst en zwem mee voor proper water

wijngaardveldBig Jump in Aalst : “Zwem mee voor proper water”. Groene Denderoevers- Ruimte voor een Denderpark

De Aalsterse Klimaatkoepel (Dâk) en Natuurpunt Aalst nodigen u uit voor de vierde Aalsterse “Big Jump” op zondag 13 juli. We springen met zo veel mogelijk mensen in het water, om aandacht te vragen voor een propere Dender met groene oevers. Want volgens de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ moet ook de Dender tegen 2015 een ‘goede ecologische toestand’ bereikt hebben en zo proper zijn dat iedereen er weer veilig zou moeten kunnen in zwemmen.

Aquafin zuivert vandaag het afvalwater van 80 procent van alle Vlamingen. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is: het afvalwater van 20 procent van de Vlaamse huishoudens komt nog steeds ongezuiverd in onze waterlopen terecht. Slechts twee Vlaamse waterlopen halen momenteel de Europese kwaliteitsnorm: de Kleine Nete en de Wamp. Om de politici te herinneren aan hun belofte en de naderende deadline, springen duizenden mensen tegelijkertijd in het water.

De Dender ligt aan de basis van de ontstaansgeschiedenis van de stad Aalst. Zeker nu de waterkwaliteit drastisch is verbeterd, kan de rivier terug een grote meerwaarde betekenen. Na jaren van letterlijke afkeer van het stinkende water, ziet men terug interessante mogelijkheden voor nieuwe woonwijken, recreatie en natuurontwikkeling in en om de stad.

Naar aanleiding van de Big Jump doen we een oproep naar meer ruimte voor groene Denderoevers met meer natuur in de stad. Water in de stad is van belang als ecologische verbinding tussen de stad en de omliggende gebieden. Het water van de Dender wordt steeds properder maar voor de natuur is meer nodig; ruimte voor groene oevers als leefgebied voor plant en dier.

Water in de stad is ook nodig als ecologische verbinding naar de omliggende natuurgebieden. Er zijn in het centrum van Aalst nog relatief veel onverharde, groene stroken Denderoever overgebleven. Hopelijk kunnen de diverse projecten langs de Aalsterse Dender, zoals de opwaardering van Tragel en stationsparking, renovatie van de stuwsluis, uitbreiding stadspark, … deze aantrekkelijke stadsnatuur behouden en versterken.

In Aalst jumpen we ook voor een nieuw Denderpark langs de oevers aan het Wijngaardveld. Natuurpunt Aalst, De Aalsterse Klimaatkoepel en Mier vzw ontwikkelden een fantastische visieschets voor groene recreatie in Aalst-noord. Met een mini-openluchttheater, speelbos, uitkijkheuvel en samentuinen zou dit op goedkope wijze, een mooie groene oase kunnen worden voor omwonenden en werknemers uit de buurt.

Van het stadsbestuur kregen we vandaag het positieve nieuws dat men alvast bereid is om de haalbaarheid van deze voorstellen mee te nemen in een nieuw ruimere studie rond de herinrichting van de bedrijventerreinen Dender Noord. De bestaande groenstrook komt in aanmerking voor het aanbrengen van recreatieve infrastructuur als fiets- en wandelpaden en zitgelegenheden.

Programma:

· Vanaf 14u30: Waterdiertjes opvissen en identificeren langs de Denderoever

· 15u00: Jump! Samen zwemmen in de Dender

· 16u00: wandeling naar het Wijngaardveld met toelichting over het voorstel voor een nieuw “Denderpark”

· Doorlopend:

o Informatiestands, wateronderzoek, spijs en drank, …

o Demonstratie Slackline door “born to balance”: op een slappe riem de Dender over.

Locatie:
Jachthaven bij de Zwarte Hoekbrug in de Denderstraat in Aalst
De Big Jump is een unieke gelegenheid om onder begeleiding van de brandweer éénmalig te zwemmen in de Dender. We vragen voor de veiligheid om :

· Aangepast schoeisel

· Gebruik van de aanlegsteiger

· Begeleiding van kinderen

· Na het zwemmen de douche te gebruiken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here