Minder hinder eikenprocessierups

eikenrupsGoed nieuws: hinder eikenprocessierups neemt sneller af dan vorig jaar. Provincie Antwerpen adviseert gemeenten om nu nesten te bestrijden

De rupsen van de eikenprocessievlinder zijn verpopt. Dit is veel vroeger dan de afgelopen jaren nl 1 à 2 weken. Dit is goed nieuws voor de recreant. Hiermee neemt de hinder vanaf nu langzaam af. De provincie Antwerpen adviseert de gemeenten om tijdens deze fase op publieke plaatsen grote groepen rupsen te bestrijden en oude nesten te verwijderen door verbranding of wegzuigen. “Dat is nog steeds de meest directe en milieuvriendelijkste manier. Een test in het voorjaar om de eileg te verhinderen of de eitjes te verstikken, kende helaas geen duidelijk succes. Onze biologen zoeken verder naar geschikte alternatieve bestrijdingsmethodes en natuurlijke vijanden. En we gaan werken aan een voorspellingsmodel voor gemeenten om inefficiënte bestrijding te voorkomen en de bestrijding te beperken tot gebieden waar de rupsen voor hinder zorgen.” aldus Rik Röttger, gedeputeerde bevoegd voor Milieu.

De eikenprocessievlinder is een mooie onschuldige zwarte nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken. Sinds 1995 is de eikenprocessierups overvloedig aanwezig en coördineert de provincie Antwerpen de opvolging en bestrijding ervan. In 2013 hadden 62 van de 70 Antwerpse gemeenten de rupsen opgemerkt, bij 23 gemeenten zorgden de beestjes ook voor grote hinder bij burgers. Globale cijfers voor 2014 zijn er pas na het seizoen, maar in het veld werd opgemerkt dat er dit jaar terug wat meer rupsen aanwezig zijn. Door de effectieve preventieve bestrijding in het voorjaar in verschillende gemeenten blijft de hinder wel beperkt op de publieke plaatsen.

Nieuwe fase: de rupsen zijn verpopt, ideaal moment voor bestrijding

De rupsen van de eikenprocessievlinder zijn verpopt. Dit is veel vroeger dan de afgelopen jaren nl 1 a 2 weken. Dit is goed nieuws voor de recreant. De rupsen blijven in hun nest als pop tot ze als vlinder het nest verlaten. Hiermee neemt de hinder vanaf nu langzaam af. Let wel op: de aanwezige haren in de nesten blijven een bron van irritatie. Wind en regen kan deze haren verspreiden in de omgeving.

De rupsen zijn nu gegroepeerd en immobiel. Dit is een ideaal moment om ze in hun geheel te bestrijden door ze te verbranden of weg te zuigen. Oude nesten moeten ook verwijderd worden.

Bestrijding van de rups op publieke locaties

De provincie Antwerpen adviseert altijd om enkel te bestrijden in de bebouwde kom of op andere publieke plaatsen zoals langs wandel- of fietswegen. In natuur- of bosgebieden wordt verondersteld dat het biologisch evenwicht kan behouden worden via de natuurlijke vijanden en ondervindt de mens er weinig hinder van. Geen maatregelen nemen is het meest milieuverantwoordelijke beheer. Chemische middelen mogen niet gebruikt worden als bestrijdingsmiddel. Afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de eikenprocessierupsen, zijn er andere mogelijkheden.

In het voorjaar hebben heel wat gemeenten al preventieve maatregelen genomen. De bladeren van de eikenbomen werden biologisch bespoten met bacteriën nl. de Bacillus thurigiensis. Vanuit de provincie werden er in het voorjaar ook testen gedaan om de eileg op de boom te verhinderen of de eitjes te verstikken. Maar deze methode kende helaas geen duidelijk succes.

Gedeputeerde Rik Röttger: “Als de eikenprocessievlinder moet betreden worden, is branden in combinatie met zuigen van jonge en volgroeide rupsen de meest directe en milieuvriendelijkste manier. Nu de dieren verpopt zijn, zitten ze ook samen in nesten en zijn ze immobiel. Dat maakt dat het nu een goed moment is om ze te bestrijden. We zoeken nog wel verder naar geschikte natuurlijke vijanden. En gedurende deze zomermaanden onderzoekt onze provinciale milieudienst samen met provincie Limburg en studenten een methode om een voorspellingsmodel te maken. Zo kunnen we inefficiënte bestrijding voorkomen en de bestrijding beperken tot gebieden waar de rupsen voor hinder zorgen. “

Meer informatie over de eikenprocessierups, bestrijding en verspreiding vind je terug op de provinciale website: www.provincieantwerpen.be.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here