Spoorstaking gewikt en gewogen door Jong VLD

treinSpoorstaking gewikt en gewogen door Jong VLD. België wordt vandaag gegijzeld door een spoorstaking op aangeven van ACOD Spoor. Een staking die door geen enkele andere vakbond wordt ondersteund. Jong VLD stelt zich vragen bij de oprechtheid van het eisenpakket. “Een staking is een ultiem middel. Maar deze staking heeft er alle schijn naar om een gebalde vuist te zijn nog voor de gesprekken echt op volle toeren zijn. Het sociaal overleg is immers nog volop aan de gang”, aldus jongerenvoorzitter Bert Schelfhout. “Jong VLD is voorstander van een minimale dienstverlening en de geleidelijke transformatie van het overheidsbedrijf naar een transparante, private dienstverlener. We zijn allesbehalve overtuigd van de heilzame werking van deze staking. Na analyse stellen we een gebrek aan verantwoordelijkheidszin vast van het ACOD.” Jong VLD weerlegt elk argument dat ACOD Spoor in een nota aan haar leden aanhaalt.

ACOD: “Men komt niet op een gepaste manier tegemoet aan de verzuchtingen van de werknemers inzake kwaliteit en behoud van werkgelegenheid.”

Jong VLD: Statutairen moeten al heel veel doen om hun job kwijt te raken. Het zijn benoemde ambtenaren. Met de Europese vrijmaking van het spoor moet er gekeken worden naar kostenefficiëntie om het bedrijf rendabel te houden. Het systeem van benoemde ambtenaren is daarbij eerder een obstakel. Slecht presterende werknemers kunnen immers niet ontslagen worden wanneer ze niet voldoen. Ze kunnen enkel naar een andere dienst verplaatst worden, waar het probleem opnieuw opduikt en het risico op demotivatie nog groter wordt. Goed functionerend personeel is van vitaal belang. NMBS-personeel dat haar werk goed en efficiënt uitvoert is vaak de dupe van collega’s die profiteren van hun benoemd statuut. Als de vakbonden écht de kwaliteit en werkgelegenheid willen behouden, dan pleiten ze voor het afschaffen van dergelijke statuten. Maar dat haalt de machtspositie van de vakbonden als “arrangeur” voor jobs onderuit. Hier botsen de belangen van de werknemers en de klanten met die van de vakbonden.

ACOD: “Er zijn onvoldoende aanwervingen, ondanks een zorgwekkend opstapeling van vrije dagen die niet kunnen opgenomen worden (intussen al ruim 1.000.000).”

Jong VLD: Er worden heel wat campagnes gedaan om extra mensen aan te werven. Echter, het imago van NMBS (stakingen en vertragingen) dragen niet bij om geschikte kandidaten te vinden. Het aantal vrije dagen (inclusief de vrije dagen via overuren) is een verworven recht, dat het personeel dan ook gegund is. Maar ook vakbonden moeten beseffen dat het pervers is dat de contractuele overuren van een dag vrijaf ook meegeteld worden.

ACOD: “De gezondheid en de veiligheid van zowel werknemers als reizigers blijkt ondergeschikt aan de financiële doelstellingen van de directie.”

Jong VLD: Indien dit waar zou zijn, is dat een gegronde eis. Graag zien wij concrete argumenten voor deze bewering.

ACOD: “Het nieuwe vervoersplan dat eind december moet ingevoerd worden, is weinig ambitieus, onaangepast en betwist door zowel personeel als reizigers.”

Jong VLD: Het nieuwe vervoersplan is niet ambitieus. Het heeft tot doel een meer betrouwbare dienst aan de klanten te leveren en komt ook tegemoet aan enkele verzuchtingen van werknemers. Het is een eerste kleine stap. De grote hervormingen moeten in dienst staan van de reiziger. Hoe kan tegen een lage kostprijs (incluis bijdragen van overheid/burgers via belastingen), de beste service gegarandeerd worden? Enkele Europese landen als Nederland, Zwitserland en Denemarken leveren ‘best practices’: door meer privaat initiatief toe te laten verhoogde men de kwaliteit en verlaagde men de kostprijs.

ACOD: “De invoering van dochtermaatschappijen zijn nefast voor de werkgelegenheid en werkzekerheid.”

Jong VLD: De dochtermaatschappijen werken ook met personeel. Aangezien het dochtermaatschappijen zijn, behoren die jobs nog altijd binnen dezelfde groep. Het enige verschil is het type werknemers. De werknemers van dochtermaatschappijen hebben niet dezelfde verworven rechten als het personeel van HR Rail. Ze zijn niet benoemd en de vakbonden kunnen hier weer niet als “arrangeur” optreden. Door het privé-statuut van de werknemers van de dochtermaatschappijen wordt efficiëntie en goede werkattitude (en sfeer) een belangrijkere maatstaf voor het personeel van de dochtermaatschappijen. Als de NMBS meer kwaliteit levert en kostenefficiënter te werk gaat, speelt dit ten voordele van werkgelegenheid en werkzekerheid.

ACOD: “Kunnen we de staking op een of andere manier gegrond noemen?”

Jong VLD: Nee. Ze is voorbarig en toont eerder aan dat het ambtenarenstatuut bij NMBS stilaan een bedreiging lijkt te vormen voor personeelsleden die hun werk willen doen. Deze staking is een redmiddel van de vakbonden om zichzelf sterk te maken. Je kan het als haantjesgedrag omschrijven. Het zorgt niet voor een structurele oplossing voor het personeel. Deze staking dient de vakbond, niet de werknemers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here