Hotelrapport – sterke reputatie Gentse hotels

gent stadszichtHotelrapport 2013 bevestigt sterke reputatie Gentse hotels. Gisteren heeft de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen de resultaten van het Hotelrapport 2013 bekendgemaakt, dat in samenwerking met Toerisme Vlaanderen werd opgemaakt. Gent blijkt opnieuw de hoogste bezettingsgraad van de Vlaamse kunststeden te hebben. De Zoover award die de Gentse hotels begin dit jaar kregen, toonde al aan dat ze sterk worden gewaardeerd door toeristen. Dit wordt nu opnieuw bevestigd.

Sterke marktpositie

Uit de belangrijkste vaststellingen blijkt dat de Gentse hotels hun sterke marktpositie kunnen behouden.

– De bruto kamerbezetting is het hoogst in Gent en blijft ook groeien.

– De Gentse hotels nemen een sterke economische positie in, wat goed is voor de tewerkstelling in deze sector.

– Het verschil tussen het hoogseizoen en het laagseizoen in bezettingsgraad en prijszetting blijft vrij klein.

Onderstaande tabel toont de cijfers voor de Vlaamse Kunststeden voor de belangrijkste indicatoren. De cijfers voor 2012 staan eerst, de cijfers voor 2013 staan na de pijl. Voor Mechelen en Leuven zijn er enkel cijfers voor 2013, omdat zij nu voor het eerst in de studie opgenomen zijn.

.

2012 è2013 Bruto

Kamerbezetting (%)

Gemiddelde Kamerprijs (euro) Opbrengst per verhuurde kamer (euro) Tewerkstelling

(VTE / kamer)

Antwerpen 68,11 è 70,58 73,13 è 72,35 50 è 51 0,26 è 0,23
Brugge 68,95 è 72,27 80,41 è 82,92 55 è  60 0,31 è 0,31
Gent 74,70 è 76,25 88,76 è 89,44 66 è 68 0,34 è 0,35
Leuven / è 69,16 / è 82,21 / è 57 / è 0,20
Mechelen / è 64,91 / è 90,50 / è 59 / è 0,29

Kansen voor het toeristisch beleid van de Stad Gent

Schepen Annelies Storms ziet in deze cijfers een aantal kansen voor het beleid van de Stad: ‘Deze cijfers tonen aan dat vraag en aanbod nog in evenwicht zijn. De toeristische druk is niet te hoog. Hierdoor blijft de leefbaarheid voor de bewoners intact, is de kwaliteit van de toeristische beleving hoog en authentiek. De nauwe samenwerking tussen de Stad en de hotelsector op het vlak van marketingbeleid werkt. De sector kan hierdoor haar marktpositie versterken, en dat biedt kansen voor het toeristische beleid. Gent zet bewust in op een duurzame aanpak in toerisme waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat. Vanuit die vertrekbasis kunnen we nu beginnen nadenken over doordachte aanbodverbreding, door toeristen te blijven spreiden in tijd en ruimte en door het aanbod voor bepaalde doelgroepen te verbreden. Wij danken de opstellers van het rapport, feliciteren de Gentse hotelsector en kijken uit naar een verdere samenwerking.‘

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here