Stadion Eendracht Aalst, van droom naar realiteit

eendracht aalstVan droom naar realiteit. Open Vld reikt de hand om tot oplossing voor dossier Eendracht Aalst te komen. Het dossier van het nieuwe stadion voor Eendracht Aalst zit duidelijk in een impasse. “Nochtans is er over alle partijgrenzen heen voldoende goede wil om tot een oplossing te komen. Om die reden roept Open Vld iedereen op om de schouders te zetten onder dit project en om snel tot een breed gedragen oplossing te komen. Want zoals het er tot nu aan toe gegaan is, werkt het dus niet!

Het simpele feit dat er binnen het schepencollege heen en weer geschuif was over wie mijn vragen diende te beantwoorden, zegt voldoende.”, aldus Bart Van den Neste, gemeenteraadslid voor Open Vld. Over alle partijgrenzen heen is er het besef dat Eendracht Aalst nood heeft aan een nieuw stadion indien de club wil blijven groeien. “Zowel bij meerderheid als bij oppositie is er dan ook de manifeste wil om hier werk van te maken, in de eerste plaats door op zoek te gaan naar een geschikte locatie.

Het bewijs van deze collectieve wil is de oprichting van de werkgroep die zich in het stadiondossier zou verdiepen en verschillende locaties zou onderzoeken. Deze werkwijze zou de gemeenteraad in staat stellen een beargumenteerde en doordachte keuze te maken”, aldus Jean-Jacques De Gucht, fractieleider voor Open Vld in de Aalsterse gemeenteraad.

Vandaag blijft deze aanpak evenwel nog zonder resultaat. “Enerzijds is er vandaag nog geen sprake van een keuze aangezien de werkgroep geen locaties heeft voorgesteld. Anderzijds is het voorstel dat de Aalsterse meerderheidspartijen – of tenminste een deel van deze meerderheid – voor ogen had (nl. Erembodegem zuid VI), onmogelijk gebleken. Die locatie werd nog maar net omgevormd tot industriezone waardoor twee sportclubs onteigend werden. Waardoor we moeten vaststellen dat we op dit ogenblik nog nergens staan”, stelt Philippe Kiekens, gemeenteraadslid. Nochtans zijn er voldoende opportuniteiten, zeker wanneer men dit dossier bekijkt vanuit een ruimer economisch kader. “Aalst heeft nood aan meer werkgelegenheid. Bart Van den Neste is zeer verheugd dat schepen Verdoodt dit idee wil meenemen in de locatiestudie en nu samen met de andere mogelijke locaties alles goed wil aftoetsen alvorens beloftes te maken.

Deze nood koppelen aan het dossier van het nieuw stadion zou ons dan ook tot een win-win-situatie kunnen leiden. Waarom denken we bijvoorbeeld eens niet na om het stadiondossier mee op te nemen in het Masterplan Albrechtlaan? Neem nu het gebied tussen de spoorweg/Albrechtlaan/Bergemeersenstraat en De Gheeststraat. Als je dat gebied naast de doelstellingen van het masterplan legt, dan zou je al snel tot het voorstel kunnen komen om een stadion daar in te planten. Er is een beperkte bewoning in de directe omgeving, bijkomende kantoorruimte kan in het stadion verwerkt worden, bijkomende economische activiteit kan gecontroleerd voorzien worden zonder de economische aantrekkelijkheid van het stadscentrum aan te tasten, er is een uitstekende ontsluiting en visibiliteit, enz. Kortom, er zijn opportuniteiten genoeg”, aldus Bart Van den Neste.

“Open VLD doet dan ook graag een warme oproep om de denktank eens grondig te laten werken en om na grondig studiewerk gezamenlijk tot een maatschappelijk gedragen standpunt te komen, mét oog voor het ruimere economische kader. Dat is volgens ons de enige manier om van een droom en van een noodzaak ook een realiteit te maken”, besluiten Bart Van den Neste en Jean-Jacques De Gucht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here