Gent sluit definitief zwembad Rosas

zwembad aalst

zwembad aalstDefinitieve sluiting zwembad Rosas op 1 september 2014. TMVW, dat optreedt als exploitant van de Gentse sporthallen en zwembaden, werd afgelopen jaar net als alle andere overheden geconfronteerd met een zware saneringsopdracht. Er werden verschillende scenario’s tegen het licht gehouden en al vlug bleek dat de doelstelling niet kon worden gehaald met een paar kleine ingrepen. Eind 2013 werd het stopzetten van de exploitatie van het zwembad Rosas op tafel gelegd. Op vraag van de gebruikers van het zwembad werd aan een werkgroep de kans geboden om een alternatieve oplossing uit te werken, waardoor zowel zwembad Rosas gevrijwaard zou blijven alsook de besparingsdoelstelling van TMWV wordt gehaald. De ultieme reddingspoging slaagde niet, op 1 september 2014 sluit zwembad Rosas de deuren.

Bij de begrotingsbesprekingen (die liepen tot oktober 2013) werd naast de besparing bij de Sportdienst ook beslist een besparing van 17% te realiseren op de ‘satellieten’. Voor TMVW komt dat neer op een besparing van 1,2 miljoen euro op kruissnelheid. Om die opdracht tot een goed einde te brengen werd een plan opgemaakt door de Sportdienst en TMVW dat een combinatie is van harde en zachte besparingsmaatregelen. De zachte maatregelen bestaan erin om op alle sportinfrastructuur in beheer van TMVW een besparing te realiseren door onder meer sociaal gecorrigeerde prijsverhogingen, een investeringsrem, het bundelen van uren voor sportkampen, clubs en publiek. De zachte maatregelen zijn goed voor een besparing van 750.000 euro, maar zijn op zich onvoldoende om de totale besparing van 1,2 miljoen euro te verwezenlijken. Om de benodigde som van 450.000 euro extra te vinden, was ook de effectieve sluiting van een sportaccommodatie onvermijdelijk.

Deze harde maatregel werd grondig bestudeerd aan de hand van drie criteria.

– Bereikbaarheid sportfaciliteiten voor bewoners, zowel zwembaden als andere sportinfrastructuur.

– Exploitatie en toekomstige nodige investeringswerken van de accommodaties. Alle zwembaden en sporthallen werden geëvalueerd op basis van de algemene technische toestand, het energiegebruik en de kwaliteit.

– Analyse van de gebruikers en benuttingsgraad (individuele zwemmers, zwemclubs en schoolzwemmen).

Uit de analyse bleek dat zwembad Rosas over de gehele lijn zwak uit de oefening kwam. In de gemeenteraad van november 2013 werd dan ook de sluiting van de infrastructuur als maatregel voorgelegd. Kort daarna werd een gesprek belegd met de gebruikers van het zwembad om een aantal zaken te duiden. Op dat overleg waren de betrokken scholen en clubs, de Gezinsbond, de Sportdienst en het kabinet van schepen Tapmaz vertegenwoordigd. Binnen die groep rees de vraag om een tegenvoorstel te kunnen doen om alsnog zwembad Rosas open te houden.

Daarop werd een werkgroep samengesteld met een dubbele opdracht. Enerzijds het formuleren van besparingsalternatieven voor een bedrag van 450.000 euro. Anderzijds werd gevraagd dat alle betrokkenen samen met de Sportdienst de oefening van herplaatsing maken. Dit om goed voorbereid te zijn mocht blijken dat het zwembad dient te sluiten. De werkgroep kreeg al de benodigde informatie aangereikt en kwam in het voorjaar 2014 vier maal samen. Eind februari 2014 werd een degelijke oefening gepresenteerd.

Het voorstel dat de werkgroep uitwerkte om zwembad Rosas open te houden was naar eigen zeggen 65% kostendekkend – bij herberekening van TMVW bleek dat het voorstel 50% kostendekkend is. Om de ontbrekende 50% te vinden, werd de piste van private investeringen bewandeld. Daarover werden gesprekken opgestart tussen het kabinet van schepen Tapmaz, TMVW en een private investeerder. Vrij snel werd duidelijk dat de uitweg via private investering geen valabele optie is. De private investeerder geeft aan dat de huidige prijzen (zowel voor het schoolzwemmen als voor het clubzwemmen) niet kunnen worden aangehouden wegens te laag. Ook wenst de private investeerder gebruik te maken van de commercieel interessante uren. Dat zijn de uren voor publiek zwemmen en de uren die worden gevraagd door de clubs. Dat zorgt voor extra druk op de uren die voor clubs ter beschikking zijn, waardoor sommige clubs uiteindelijk toch zouden moeten uitwijken naar een ander zwembad.

De tweede opdracht van de werkgroep Rosas, de herplaatsing van alle gebruikers van zwembad Rosas, was wel succesvol.

Wat de individuele zwemmers betreft: gezien de nabijheid van zwemcomplex Rozenbroeken, kan het publiek zwemmen zonder problemen worden geheroriënteerd. Daarbij wordt de regel gerespecteerd dat elke Gentenaar binnen een straal van 7,5 km terecht kan voor recreatief zwemmen.

Wat de scholen betreft, moeten we een opdeling maken in basis- en middelbare scholen, aangezien zwemlessen enkel in de eindtermen van het basisonderwijs zijn opgenomen. Op de GVBS Kalken na, konden alle basisscholen worden herplaatst.

Het herplaatsen van de clubs was zeker geen evidente opdracht.De herplaatsing van clubs die actief zijn in zwembad Rosas heeft ook consequenties voor clubs die zwembad Rosas niet als thuisbasis hebben. Uiteindelijk werd in dialoog met andere zwemclubs een consensus gevonden waarin iedere betrokkene zich kon vinden. Doordat de inlevering aan zwemuren gedragen wordt door een groter aantal clubs is het mogelijk de schade tot een minimum te beperken.

Aangezien het niet is gelukt het financiële plaatje rond te krijgen om via alternatieve besparingsmaatregelen het zwembad langer open te houden, sluit zwembad Rosas op 1 september 2014, ondanks zware inspanningen van alle betrokken partijen en intensief overleg. De Stad Gent dankt iedereen voor zijn zeer gewaardeerde inbreng in dit debat. Binnenkort worden gesprekken opgestart met de eigenaars van het zwembad over de toekomstige bestemming van het gebouw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here