Naar een veilige en vlotte ring rond Aalst

aalst awv

aalst awvNaar een veilige en vlotte ring rond Aalst. Infomarkt op 20 en 21 juni

In de komende jaren ondergaat de ring rond Aalst van het kruispunt met de Kwalestraat tot de Verbrandhofstraat een metamorfose. Drie gevaarlijke
kruispunten (ring met Merestraat, Raffelgemstraat en Gentsesteenweg) worden heraanlegd, het viaduct (Ledebaan- Verbrandhofstraat) wordt gesaneerd en de laatste schakel van de Gentsesteenweg (Welvaarstraat – Sinte Annalaan) wordt van gevel tot gevel heraanlegd. Ingrijpende werken voor veiliger en vlotter verkeer op de Aalsterse ring. Het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Aalst zetten in op ‘minder hinder’ en communicatie om de werken voor bewoners en bedrijven zo vlot mogelijk te laten verlopen.*

7 projecten in 3 jaar

Op 3 jaar tijd worden maar liefst 7 werven uitgevoerd. Alle projecten samen zijn geraamd op 51 miljoen euro, inclusief BTW. Daarvan is 47 miljoen euro voor het Agentschap Wegen en Verkeer en 4 miljoen voor stad Aalst.

Een overzicht:

Kruispunt Siesegemlaan (R41) – Merestraat

Het kruispunt van de Merestraat en de Siesegemlaan(R41) schuift op richting E40, zo blijven de verkeerslichten voldoende zichtbaar voor het verkeer dat uit de tunnel komt. De verkeerslichten op het kruispunt van de Merestraat en de Kwalestraat worden op elkaar afgestemd. (groene golf).Twee fietstunnels onder het kruispunt zorgen voor een veilige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers.

Kruispunt Boudewijnlaan (R41)- Gentsesteenweg (N9)

Het kruispunt ter hoogte van de Gentsesteenweg (N9) wordt ondertunneld: de tunnel start aan de Renaultgarage en loopt tot de Korte vooruitzichtstraat. Bovenop de tunnel komt er een rotonde waar de Gentsesteenweg (N9) op aansluit. De rotonde telt twee rijstroken en er komen veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Kruispunt Boudewijnlaan (R41)- Raffelgemstraat

Ook het kruispunt aan de Raffelgemstraat wordt ondertunneld: de tunnel start aan de Gentsesteenweg (N9) en loopt tot voorbij de Korte Vooruitzichtstraat. Er komt een volkstuin met ruimte voor fietsers en voetgangers op het tunneldak. Langs de tunnel komen er parkeerplaatsen (afgewisseld met bomen), een ventweg en brede voetpaden.

Sanering viaduct Ledebaan – Verbrandhofstraat

Het viaduct krijgt een grondig onderhoud. Zowel de onder- als de bovenbouw van de brug wordt aangepakt (nieuw wegdek, nieuwe leuningen en brugdekvoegen). Er komen ook nieuwe voet- en fietspaden. De verkeerstromen worden met betonnen stootbanden van elkaar gescheiden. Parkeerstroken
verdwijnen in functie van de veiligheid.

Heraanleg Gentsesteenweg (N9) tussen Welvaartstraat en Sinte-Annalaan

De Gentsesteenweg wordt van gevel tot gevel heraangelegd. Er komt een nieuw wegdek, nieuwe fiets- en voetpaden, parkeerstroken en een gescheiden
riolering.

Nieuw wegdek van Merestraat tot Kwalestraat en van Korte Vooruitzichtstraat tot Ledebaan

Tussen de Merestraat en de Kwalestraat en tussen de Korte Vooruitzichtstraat en de Ledebaan krijgt de ring (R41) een nieuwe toplaag in asfalt. In deze laatste zone wordt ook de klinkerverharding van het fietspad door asfalt vervangen. Dit verhoogt de veiligheid en het rijcomfort.

Focus op minderhindermaatregelen

Grote impact op het verkeer

Ingrijpende werken op een belangrijke verkeersader als de Aalsterse Ring kunnen niet zonder hinder uitgevoerd worden. De werken zullen de komende
jaren een grote impact hebben op het verkeer in Aalst. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst willen zowel de pendelaar als de Aalstenaar in eerste instantie aanmoedigen om zo veel mogelijk voor alternatieve vervoersmodi te kiezen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in verschillende
maatregelen om het verkeer in de werfzones zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Fiets en openbaar vervoer

Met de fiets, het openbaar vervoer of een combinatie van beiden geraak je sneller op bestemming. Een aantal tijdelijke maatregelen zijn voorzien om het fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer gemakkelijker te maken:

* busbaan op de ring
* fietsdoorgang aan het viaduct Ledebaan
* fietsbrug aan de Raffelgemstraat

Autoverkeer en parkeren

Om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken, komt er op de Gentsesteenweg (N9) een tijdelijke brug over de Siesegemlaan (< 3.5 ton). Zo blijft verkeer in de hoofdrichtingen (rechtdoor op de N9 en rechtdoor op de R41) mogelijk. Om carpoolen te stimuleren, komen er extra carpoolparkings bij. De zijn steeds uitgerust met fietsenstallingen en vlakbij een (tijdelijke) bushalte. Focus op communicatie

Tijdige en duidelijke communicatie

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Aalst vinden het belangrijk om goed en tijdig te communiceren over deze werken. De communicatie richt zich zowel op bewoners als bedrijven en grote organisaties. Via de website www.ringaalst.be, digitale nieuwsbrieven, bewonersbrieven en infovergaderingen kunnen mensen op de hoogte blijven voor en tijdens de werken.

Kom naar de infomarkt op vrijdag 20 en zaterdag 21 juni

Op vrijdag 20 (16u – 19u) en zaterdag 21 juni (10u – 17u) organiseren het Agentschap Wegen en Verkeer en stad Aalst een infomarkt in Cultuurcentrum De Werf in Aalst. Op de infomarkt komen geïnteresseerden alles te weten over hoe de Ring van Aalst er in de toekomst zal uitzien. Aan de hand van
verschillende infopanelen en een filmpje kan iedereen kennis maken met de en Verkeer en stad Aalst geven uitleg bij de plannen en beantwoorden alle
vragen.

AALST_Viaduct Ledebaan
AALST_Viaduct Ledebaan
AALST_kruispunt Gentsesteenweg
AALST_kruispunt Gentsesteenweg
AALST_rotonde Gentsesteenweg
AALST_rotonde Gentsesteenweg
AALST_rotonde Raffelgemstraat
AALST_rotonde Raffelgemstraat
AALST_tunnel Raffelgemstraat noordkant
AALST_tunnel Raffelgemstraat noordkant
AALST_tunnel Raffelgemstraat zuidkant
AALST_tunnel Raffelgemstraat zuidkant

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here