Stijging van het aantal ongevallen begin 2014

autoverzekering

autoStijging van het aantal ongevallen in het 1ste trimester van 2014. Volgens de cijfers van de laatste verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV, is het aantal slachtoffers en ongevallen in het 1ste trimester van dit jaar gestegen ten opzichte van het 1ste trimester in 2013. Deze stijging zou gedeeltelijk te wijten kunnen zijn aan de betere weersomstandigheden waardoor veel meer kwetsbare weggebruikers zich in het verkeer hebben begeven.

Aanzienlijke stijging
Tegenover het 1ste trimester van 2013, steeg zowel het aantal letselongevallen als het aantal slachtoffers: +14,8 % voor het aantal letselongevallen (9954 t.o.v. 8672), +13,6% voor het aantal gewonden (12 549 t.o.v. 11 049) en +3,7 % voor het aantal doden ter plaatse (141 t.o.v. 136).

Gezien de uitzonderlijk goede resultaten van het 1ste trimester van 2013, is het zeker nuttig om een vergelijking te maken met het 1ste trimester van 2012. In vergelijking met twee jaar geleden blijft de tendens wel neerwaarts gaan, maar de afname is minimaal. Het aantal letselongevallen tijdens het 1ste trimester van 2014 is met -2% gedaald ten opzichte van het 1ste trimester van 2012. Het aantal doden ter plaatse met -5% en het aantal gewonden met -3%. Het 1ste trimester van 2014 handhaaft zich dus op het niveau van het 1ste trimester van 2012.

In andere landen is de evolutie gelijkaardig aan die van België. In Frankrijk bijvoorbeeld is de stijging van het aantal ongevallen en slachtoffers vergelijkbaar met België. Idem voor Duitsland.

Minder negatieve indicatoren in Wallonië
De toename van het aantal letselongevallen op nationaal niveau doet zich voor in alle gewesten, maar er zijn wel verschillen. Met +14,9% benadert Vlaanderen het Belgische gemiddelde, terwijl Wallonië eronder blijft (+12,6%). De belangrijkste stijging zien we in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met +21,3%.

Deze stijgende tendens in 9 van de 10 provincies is het meest uitgesproken in Antwerpen (+24,1%). Alleen de provincie Luxemburg kent een kleine daling (-3,7%) van het aantal letselongevallen.

Wat het aantal doden ter plaatse betreft, zien we verschillen tussen de gewesten. De stijging van het aantal doden op nationaal niveau (+5 doden, namelijk 141 doden ipv 136 ) is uitsluitend het gevolg van de stijging in het Vlaams Gewest (+13 doden, namelijk 80 doden ipv 67). Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kennen daarentegen elk een daling van 4 doden ter plaatse. Terwijl het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun laagste dodenaantal ooit registreren, is het aantal doden in het Vlaams Gewest iets hoger dan in het eerste trimester van de voorbije twee jaar.

Op het niveau van de provincies is de stijging het meest uitgesproken in de provincie Limburg (+14)1 en de provincie Antwerpen (+10), terwijl de provincie Vlaams-Brabant met -11 voor het tegenwicht zorgt. De enige stijging in het Waals Gewest tekenen we op in de provincie Luxemburg (+7).

Het aantal gewonden kent met +20,7% dan weer wel een sterke stijging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stijgingen in het Vlaams Gewest (+13,7%) en het Waals Gewest (+11,4%) leunen aan bij het Belgische gemiddelde.

Fietsers en motorfietsers zijn de belangrijkste slachtoffers
De stijging van het aantal letselongevallen en doden zien we voornamelijk bij de zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers, bromfietsers en motorfietsers). Voor de zeven weggebruikers categorieën die in deze verkeersveiligheidsbarometer worden bestudeerd2, registreren we slechts in twee categorieën een beperkte afname van het aantal letselongevallen ten opzichte van het 1ste trimester van 2013: de vrachtwagens (-5,7%) en de lichte vrachtwagens (-1,4%).

De evoluties binnen de overige categorieën variëren: van stagnatie bij de voetgangers (+0,6%), een lichte stijging bij personenwagens (+2,3%) tot een sterke stijging bij fietsers (+21,7%) en motorfietsers (+52,3%, namelijk 466 ongevallen ipv 306). De sterke stijging bij motorfietsers vinden we voornamelijk terug in het Vlaams Gewest (+69,3%, namelijk 276 ongevallen ipv 163).

Aangezien het aantal doden ter plaatse voor de meeste weggebruikerscategorieën relatief laag is, kent dit gegeven een erg wisselvallig (en soms weinig significant) verloop. De cijfers dienen dus met enig voorbehoud geïnterpreteerd te worden.

Ondanks de daling van het aantal letselongevallen met vrachtwagens, werden bij deze ongevallen +13 meer doden geregistreerd dan tijdens het 1ste trimester van 20133. Deze categorie wordt gevolgd door de motorfietsers (+5 doden ter plaatse). Sterke afnames van het aantal doden zien we bij ongevallen met lichte vrachtwagens (-9) en personenwagens (-8).

Zijn de weersomstandigheden de verklaring ?
De sterke toename van het aantal letselongevallen en slachtoffers zou gedeeltelijk te wijten kunnen zijn aan de grote verschillen tussen de weersomstandigheden van de eerste drie maanden van 2013 en de eerste drie maanden van 2014. Door het noodweer van januari, februari en maart in 2013 gingen er maar weinig mensen (en zeker minder zwakkere weggebruikers) de baan op. De maanden februari en maart in 2014 waren dan weer veel zachter, naar winterse normen, en bijgevolg extreem gunstig voor verplaatsingen door dit type weggebruikers.

Van de eerste 90 dagen in 2013 waren er niet minder dan 50 met temperaturen onder het nulpunt (waarvan 16 met onafgebroken vorst overdag) en 51 met neerslag (waarvan 35 met sneeuw). In 2014 werden er gedurende dezelfde periode slechts 4 vorstdagen en slechts 1 dag met sneeuw geregistreerd.

Alle gegevens van de barometer kunnen geraadpleegd worden via : http://bivv.be/nl/pers/verkeersveiligheids-barometer.

1De sterke toename van het aantal doden ter plaatse wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het zware ongeval dat plaatsvond op de E314 ter hoogte van Zonhoven. Tijdens dit ongeval kwamen de 7 inzittenden van de personenwagen ter plaatse om.
2 In deze barometer wordt er voor de eerste keer ook informatie gegeven over de verkeersveiligheid van inzittenden van een personenwagen.
3 De sterke toename van het aantal doden ter plaatse bij ongevallen met vrachtwagens en ongevallen tijdens de weekendnachten wordt veroorzaakt door het zware ongeval in Zonhoven. Tijdens dit ongeval botste een personenwagen op een tankwagen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here