Wim Peeters dient klacht in bij gouverneur Vlaams-Brabant

wimGemeenteraadslid Wim Peeters (WOPlUS) heeft klacht neergelegd bij de heer Lodewijk De Witte gouverneur van Vlaams-Brabant. De klacht is gericht tegen het schepencollege van Wezembeek-Oppem. Dit omdat het College van burgemeester en schepenen (CBS) al sinds het begin van de legislatuur systematisch de notulen van hun vergadering veel te laat bezorgt aan de gemeenteraadsleden.

In het kader van openbaarheid van bestuur moet elk CBS de notulen van hun vorige vergadering goedkeuren en voor de volgende zitting van het CBS worden verstuurd naar alle gemeenteraadsleden. Dit staat duidelijk uitgeschreven in artikel 51 van het gemeentedecreet. Voor een normale werking van een gemeente kan men verwachten dat er wekelijks wordt vergaderd door het CBS en dat gemeenteraadsleden na 14 dagen deze verslagen zouden krijgen. Niet in de gemeente Wezembeek-Oppem. Hier is de achterstand al opgelopen tot meer dan 220 dagen! Dat is al meer dan een verdubbeling van de achterstand bij aanvang van de legislatuur zeggen de raadsleden.

Reeds twee maal heeft de fractie, WOPLUS, een punt op de agenda van de gemeenteraad toegevoegd om uitleg te vragen, telkens werd als excuus ingeroepen dat er personeelsproblemen zijn. Al meer dan anderhalf jaar sleept dit probleem aan. Als er voor deze volledige periode een personeelstekort is om deze simpele taak, een verslag te maken en door te sturen, dan stel ik mij toch grote vragen over het personeelsbeleid dat het schepencollege voert in de gemeente Wezembeek-Oppem aldus Wim Peeters.

Daar deze twee interventies in de gemeenteraad niets hebben opgeleverd is er nog maar één uitweg. En dat is het neerleggen van een klacht bij de Gouverneur van de provincie. De volledige WOPLUS-fractie steunt de klacht die Peeters heeft ingediend en hoopt dat er daarmee een einde zal komen aan dit steeds weerkerend probleem. Ze zijn er stellig van overtuigd dat de gouverneur van Vlaams-Brabant hun klacht ernstig zal nemen en na onderzoek de gemeenteraadsleden in het gelijk zal stellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here