Opleiding Verpleegkunde, KAHO is bij de beste in Vlaanderen

kahoDe opleiding verpleegkunde van de KAHO Sint-Lieven is bij de beste in Vlaanderen. Dat oordeelde een visitatiecommissie van onafhankelijke experts. De KAHO-opleiding Verpleegkunde is één van de zeven Vlaamse hogescholen die voor reguliere studenten drie keer ‘goed’ scoort en dus de hoogste score behaalt.

In mei bezocht een commissie van experts de opleiding Verpleegkunde van de KAHO Sint-Lieven. Het bezoek is een onderdeel van de manier waarop in Vlaanderen de kwaliteitszorg in het hoger onderwijs gebeurt. Daarbij staan niet alleen de opleidingen in voor hun kwaliteitsevaluatie, maar gaat een onafhankelijke commissie van peers en andere deskundigen de kwaliteit van het onderwijs na. Zo’n ‘visitatiecommissie’ bestaat doorgaans uit vier leden, van wie één student. Om de acht jaar worden de opleidingen doorgelicht. De visitatiecommissie bestudeert de zelfevaluatie die de opleiding maakte, en voert gesprekken met alle stakeholders. Ze bestudeert ook documenten (verslagen, handboeken, toets- en evaluatieopgaven, afstudeerwerken…) en bezoekt de campus. Nadien geeft ze een gemotiveerd en onderbouwd oordeel. Ze formuleert ook aanbevelingen om waar mogelijk te komen tot kwaliteitsverbetering.

Voorbeeld van integratie met werkveld
De opleiding Verpleegkunde van de KAHO Sint-Lieven behaalde een prima resultaat. De commissie bevestigt dat er zeer sterke en breed inzetbare bachelors worden afgeleverd. De commissie apprecieerde vooral de focus die de opleiding legt op de samenwerking met het werkveld via innoverende projecten (leerwerkplaatsen en leerzorgcentra). Ze spreekt letterlijk over een ‘voorbeeld voor de integratie van opleiding en werkveld’. Samen met zes andere hogescholen in Vlaanderen kan de opleiding Verpleegkunde van de KAHO aanspraak maken op de score ‘goed’ voor alle kwaliteitswaarborgen van het reguliere traject.

Het visitatierapport werd op donderdag 12 juni officieel overhandigd en gepubliceerd op http://www.vluhr.be/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here