10 000 gezinnen in Vlaanderen uit huis gezet

huisReactie van de Gentse OCMW Voorzitter Rudy Coddens, naar aanleiding van het interview in De Ochtend (Radio 1) met Nathalie Debast (VVSG), over uithuiszettingen in Vlaanderen.

OCMW Gent pakt probleem uithuiszettingen aan door ze maximaal te voorkomen.

Vandaag maakte de VVSG bekend dat in 2013 ongeveer 10 000 gezinnen in Vlaanderen door de rechter uit huis werden gezet. Dat zijn ongeveer 250 gezinnen per week die hun huis dienen te verlaten.

Ook in Gent kennen we het probleem van uithuiszettingen. Vorig jaar werden er 864 procedures uithuiszetting opgestart. Wanneer men de huur niet tijdig kan betalen of een achterstal niet tijdig inlost, dreigt een uithuiszetting. Meestal gaat het om mensen met een laag inkomen of een schuldenproblematiek.

Het OCMW van Gent erkent dit probleem en pakt het onmiddellijk bij de wortels aan door uithuiszettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Binnen de Gentse welzijnsbureaus is er bij iedere cliënt aandacht voor de woonsituatie. Indien zich een probleem voordoet wordt snel ingegrepen met de nodige administratieve ondersteuning en samen met de cliënt gezocht naar oplossingen.

Daarnaast zijn er heel wat actieve maatregelen die uithuiszettingen helpen vermijden.

Zo heeft het OCMW een samenwerkingsprotocol met de huisvestingsmaatschappijen in het Gentse. Het samenwerkingsprotocol bevat afspraken rond huurachterstalbemiddeling voor sociale huurders enerzijds en afspraken rond een versnelde toewijs van daklozen anderzijds. Bij huurachterstalbemiddeling is snel handelen cruciaal en dus wordt al na 1 maand de bemiddeling opgestart.

Bovendien plant het OCMW de komende jaren een uitbreiding van haar Sociaal Verhuurkantoor Hierbij wordt getracht het aantal betaalbare huurwoningen te laten toenemen. Ook krijgen cliënten intensieve huurbegeleiding om uithuiszetting te voorkomen.

De dienst woonbegeleiding van het OCMW neemt bij elke vordering tot uithuiszetting proactief contact op met de betrokkenen met een voorstel voor begeleiding.

Eveneens zijn er wooncoaches die daklozen en jongeren uit bijzondere jeugdzorg begeleiden zodat ze hun zelfredzaamheid en woonvaardigheden kunnen verhogen en uithuiszettingen in de toekomst kunnen vermijden.

“We willen kort op de bal spelen door preventief een aantal maatregelen nemen om uithuiszettingen en de bijkomende menselijke drama’s maximaal te vermijden” aldus OCMW voorzitter Rudy Coddens. “Daarom gaan we deze legislatuur het aantal wooncoaches verhogen o.a binnen het project integrale gezinsbegeleiding, die werkt met kwetsbare gezinnen met veelal jonge kinderen. Het is een prioriteit, zeker als er kinderen in het gezin zijn, om uithuiszetting te allen tijde te vermijden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here