Ruilverkavelingsplan Schelde-Leie nuttig verklaard

Joke Schauvliege Vimm

Joke Schauvliege VimmVlaams minister Joke Schauvliege heeft de ruilverkaveling Schelde-Leie nuttig verklaard. Daarmee is de onderzoeksfase van dit project afgerond.
De uitvoeringsfase start nu met de oprichting van een comité, dat het goedgekeurde ruilverkavelingsplan verder uitwerkt. Begin 2015 kunnen we een volgend openbaar onderzoek verwachten over de inbreng van de percelen van alle eigenaars en gebruikers. In 2016 is de eerste spadesteek gepland en het einde van de werken is voorzien voor 2019.

Wat betekent de ruilverkaveling in de praktijk?

De ruilverkaveling Schelde-Leie beslaat een oppervlakte van 2.690 hectare en ligt in delen van Nazareth, Deinze, Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem. Door de uitbouw van het Parkbos Gent, de realisatie van het stadsbos Deinze en de uitbreiding van de Hospicebossen in Nazareth, verhoogt de gronddruk in de regio. De ruilverkaveling biedt hiervoor een flankerend beleid.

Minister Schauvliege gaf een persconferentie in het gemeentehuis van Nazareth om de plannen toe te lichten: ‘Deze ruilverkaveling komt er onder andere ter compensatie van enkele overheidsprojecten, zoals de bosuitbreidingen. Daarom is het belangrijk dat we de huiskavels vrijwaren bij de aanleg van nieuwe beplantingen of trage wegen.’

De ruilverkaveling zorgt voor een herverkaveling van landbouwpercelen en voor een betere ontsluiting ervan. Verder zorgt zij voor het herstel van het landelijk wegennet, een betere afwatering en de aanleg van uitwijkstroken. Voor de recreanten komen er wandelpaden en veilige fietsverbindingen. De ruilverkaveling geeft het landschap een opwaardering door extra bomenrijen, houtkanten en hagen aan te planten. Deze ingrepen komen zoveel mogelijk op openbaar domein, zodat ze de landbouw minimaal verstoren.

De bufferstroken langs waterlopen en de groenstroken vormen ecologische verbindingsassen voor planten en dieren. Deze bufferstroken bieden bovendien een betere bescherming aan de beken tegen beken tegen de inspoeling van meststoffen en pesticiden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here