Website voor door noodweer getroffen ondernemers

hagelstormUNIZO opent website voor door noodweer getroffen ondernemers – Dit Pinksterweekend trekken diverse onweders over ons land, met als krachtige uitschieter het onweer met hevige hagel van zaterdagavond. Het noodweer zorgde al voor heel wat hagelschade. Ook heel wat ondernemers zijn getroffen. Voor hen is het des te zwaarder, omdat het over hun inkomen gaat. UNIZO opent de website www.unizo.be/noodweer waar ondernemers info en advies krijgen over wat ondernemers die getroffen zijn kunnen doen. Ze vinden er tips, alsook een overzicht van steunmaatregelen waarop ze eventueel een beroep kunnen doen. Ondernemers kunnen de klok rond ook terecht op de gratis UNIZO Ondernemerslijn op het nummer 0800 20 750. Voor de zwaarst getroffen gemeenten zoals Wingene vraagt UNIZO (snel) de erkenning van de hagelstorm als natuurramp.

Ondernemers die rechtstreeks of onrechtstreeks schade opgelopen hebben, verwittigen best zo snel mogelijk hun verzekeraar. Alle brandverzekeringscontracten die panden en andere ‘eenvoudige risico’s’ dekken, omvatten verplicht een waarborg tegen natuurrampen die bij wet worden opgesomd. Het gaat met name om aardbevingen, overstromingen, stormen. Het kan gaan om waterschade, windschade,…. Indien de omvang van uw schade groot is, zal uw verzekeraar desgevallend een expert langsturen. Om het dossier onderbouwd samen te stellen is het belangrijk niets te verwijderen wat de schade kan aantonen. Ondernemers nemen best ook foto’s van de schade. Dat kan belangrijk zijn als bewijs nadien. Ze maken best een ook lijst met alle schade en verzamelen bewijsstukken van de beschadigde goederen (bv. aankoopfacturen).

Rampenfonds

Het Rampenfonds treedt enkel op in geval van natuurrampen die officieel erkend werden. Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen. Via www.unizo.be/noodweer vinden ondernemers informatie wat te doen, mocht deze storm als natuurramp worden erkend. UNIZO vraagt voor de zwaarst getroffen gemeenten zoals Wingene snel de erkenning van de hagelstorm als natuurramp.

Steunmaatregelen

Als een zaak heel zwaar door deze ramp getroffen is, die de werking van de zaak zodanig verstoort, dan bestaan er een aantal steunmaatregelen. Zo zijn er een aantal fiscale tegemoetkomingen inroepen zoals een afbetalingsplan vragen voor de betaling van directe belastingen, uitstel van BTW, maatregelen inzake provincie- en gemeentebelastingen. Daarnaast zijn er ook sociale maatregelen mogelijk: kwijtschelding RSZ-boetes, tijdelijke werkloosheid werknemers, vrijstelling of afbetalingsplan voor de betaling van sociale bijdragen… De gids “Eerste fiscale en sociale hulp bij rampen”, exclusief voor UNIZO-leden, geeft een mooi overzicht van alle maatregelen. Een basis-overzicht vinden ondernemers terug via www.unizo.be/noodweer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here