Vergunning onder voorwaarden aan McDonalds (Brugge)

mcdonaldsDe provincie West-Vlaanderen verleent een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden aan McDonalds (Brugge). In haar zitting van donderdag 5 juni heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden aan door McDonalds Belgium INC verleend.

De aanvraag voorziet het verbouwen van een bestaand handelspand tot restaurant in de Steenstraat 40 (vroegere kantoorgebouw van KBC) in Brugge.

Stad Brugge weigert vergunning in januari
Op 13 januari werd de stedenbouwkundige vergunning door het college van burgemeester en schepenen van Brugge geweigerd. Deze beslissing is voornamelijk gebaseerd op het ongunstige advies van de stedelijke dienst lokale economie. De dienst wees in de eerste plaats op de strijdigheid met de gemeentelijke beleidsnota detailhandel (dd. 24.12.2008). In deze beleidsnota werd de Steenstraat als handelsas met bovenregionale uitstraling geselecteerd. Bovendien vreesde het college voor ‘raamverkoop’ (take-away) wat op deze locatie niet toegelaten is.

Vergunning onder voorwaarden
Tegen deze weigeringsbeslissing werd op 26 februari beroep aangetekend bij de deputatie door McDonalds Belgium INC. Dit beroep werd door de deputatie gegrond verklaard gezien er geen verplichting bestaat rekening te houden met een gemeentelijke beleidsnota. Het is slechts een interne beleidslijn die niet kenbaar werd gemaakt aan de bevolking.

Bovendien hypothekeert de aanvraag de algemene principes die in deze nota staan zeker niet. Ook de architecturale waarde van het pand wordt niet aangetast en het verbod op raamverkoop werd expliciet als voorwaarde bij de vergunning opgelegd. Bijkomend wordt het voorzien van 4 up- en downspots van de vergunning uitgesloten.

Meerderheid adviezen gunstig
De meerderheid van de uitgebrachte adviezen (onder andere Onroerend Erfgoed, de wegendienst, de brandweer, de dienst leefmilieu, de raadgevende commissie voor stedenschoon) waren gunstig, al dan niet voorwaardelijk. Enkel het advies van de dienst lokale economie was negatief.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here