De kleigroeven in de Rupelstreek te boek

rudolf bak
Auteur Rudolf Bak overhandigt zijn recent uitgegeven boek aan gedeputeerde Rik Röttger

Auteur Rudolf Bak overhandigt gedeputeerde Rik Röttger één van de eerste exemplaren van zijn recent uitgegeven boek

De provincie Antwerpen werkt met de gemeenten Boom en Rumst en kleiontginner NV Wienerberger samen om het historisch uniek klei-ontginningsgebied tussen Rumst en Boom opnieuw toegankelijk te maken voor omwonenden, bezoekers en toeristen. Niet enkel door middel van het aanleggen van fysieke toegangswegen maar ook door het ontsluiten van de geschiedenis van, en het erfgoed in dit gebied.

Dhr. Rudolf Bak publiceerde recent een boek over ‘onze’ kleigroeven, als navolger van zijn eerste publicatie “Uit eigen bodem. Facetten van ontgrondingen” in Nederland. Hij deed hiervoor beroep op verschillende personen in de streek voor het verzamelen van informatie en fotomateriaal.

Op dinsdag 27 mei om 15.30 uur overhandigde dhr. Rudolf Bak gedeputeerde Rik Röttger één van de eerste exemplaren van dit recent uitgegeven boek: “Door de natuur gevormd en door de mens geboetseerd. De Kleigroeven van de Rupelstreek.” Deze feestelijke overhandiging vond plaats in het panoramisch uitkijkpunt, Watertoren Rumst, in de Rumstsestraat.

Gedeputeerde Rik Röttger was bijzonder verheugd dat: “Iemand uit Nederland het initiatief heeft genomen een boek over ‘onze’ kleigroeven samen te stellen.” Dhr. Rudolf Bak beaamde inderdaad dat er veel publicaties waren over het steenbakken en de sociale aspecten ervan maar dat er nergens een publicatie voor handen was over de kleiontginning zelf. Opmerkelijk als we lezen dat in de Rupelstreek ooit 750 ha was ingenomen door kleiputten. “Dit is het equivalent van 1035 voetbalvelden!.”

rudolf bak
Auteur Rudolf Bak overhandigt zijn recent uitgegeven boek aan gedeputeerde Rik Röttger

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here