Aalst subsidie voor moderniseren bedrijventerreinen

stockmanDe Vlaamse overheid kent Aalst 100 000 euro subsidies toe voor de kwaliteitsvolle herontwikkeling van bedrijvenzones, samen 165 hectare

Het Agentschap Ondernemen, een Vlaamse overheidsdienst, heeft Aalst een aanzienlijke subsidie van 100 000,- EUR toegekend voor het moderniseren van de bestaande bedrijventerreinen in het noordelijk deel van de stad. De projectzone “Denderomgeving Noord” is 165 hectare groot en omvat de bedrijventerreinen Wijngaardveld en Lion d’Or KMO zone + de omgeving Gilbos-Herdersem op de rechteroever. Op de linkeroever bedrijventerrein Hekkestraat en een aanzienlijk deel van Noord III.

Op initiatief van Paul Stockman (CD&V), schepen van Economie en Landbouw, en Caroline Verdoodt (N-VA ), schepen van Ruimtelijke Ordening en Gebiedsgerichte werking, werkte de dienst economie in samenwerking met de dienst planning een subsidieaanvraag uit. De wetgeving op basis waarvan het dossier werd samengesteld is amper één jaar oud.

De ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de projectzone dateert hoofdzakelijk uit de jaren ‘60 en ‘70. De ontstane invulling voldoet echter niet meer aan de hedendaagse noden van de bedrijven. Zo is niet alleen de infrastructuur verouderd maar voldoet ook het opgelegde ruimtegebruik niet aan de huidige behoeften. De stad Aalst wil dan ook deze verouderde industriezone herwaarderen met het oog op het verdichten, optimaliseren en differentiëren van dit regionaal bedrijventerrein.

De subsidie dient in eerste instantie voor het opmaken van een herinrichtingsplan voor het verouderde bedrijventerrein. Dit plan formuleert concreet de mogelijkheden op economisch, ruimtelijk, ecologisch, juridisch en technisch vlak. Het herinrichtingsplan is bovendien een eerste essentiële stap voor het bekomen van bijkomende subsidies voor het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een efficiënt ruimtegebruik mogelijk maakt. Op die manier zal het verouderde bedrijventerrein opnieuw een kwaliteitsvol elan krijgen.

Ook de twee bedrijvenverenigingen werken actief mee. Een belangrijke doelstelling hier is het beheer van zowel openbaar als privaat domein samen met de stad uit te werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here