Een chauffeur voor schepen Uyttersprot

bestuurerLinks nemen, rechts geven zegt Open-VLD uit Aalst.

Tijdens de gemeenteraad van gisteren, dinsdag 27 mei 2014, kwam het tot een confrontatie tussen de Aalsterse meerderheidspartijen. “Naar aanleiding van een agendapunt over meer middelen voor kabinetspersoneel bleek dat dit extra belastinggeld onder meer moet dienen voor de aanwerving van een chauffeur voor gewezen burgemeester en huidig schepen Ilse Uyttersprot. Daarbij kwam heel duidelijk tot uiting dat meerderheidspartners N-VA en SD&P hiermee in hun maag zaten, maar uiteindelijk keurden zij dit punt toch goed onder druk van coalitiepartner CD&V”, aldus gemeenteraadslid Vera Van der Borght (Open Vld). Op de agenda van de gemeenteraad stond o.a. de behandeling van een agendapunt met betrekking tot het kabinetspersoneel van burgemeester en schepenen. “Bedoeling van het schepencollege is om het budget voor kabinetspersoneel te verhogen met een bedrag van om en bij de 250.000 euro per jaar. Daarmee wil men onder meer de kosten opvangen van de uitbreiding van het aantal kabinetsmedewerkers met drie eenheden.

Deze beleidskeuze deed ons de wenkbrauwen fronsen: enerzijds wil men besparen op het personeel van de stadsdiensten, maar anderzijds wil men wel het aantal politieke medewerkers uitbreiden. Dit kan men minstens tegenstrijdig noemen”, aldus Jean-Jacques De Gucht, fractieleider voor Open Vld.

Om die reden kwam de Open Vld-fractie tussen op dit punt en vroegen diverse leden ervan om meer uitleg. “Na enkele pertinente vragen waarop geen antwoord werd gegeven, kwam evenwel snel de (gevoelige) kat op de koord: 1 van de nieuwe aanwervingen is die van een chauffeur voor schepen Uyttersprot (CD&V). Die reageerde, samen met haar fractie, bijzonder gebeten op mijn voorstel om dit agendapunt uit te stellen zodat het schepencollege deze beslissing nog eens goed zouden kunnen onderzoeken. Onder druk van de schepen en van de CD&V-fractie beslisten N-VA en SD&P het agendapunt dan toch niet uit stellen, hoewel ze dergelijke uitstel tot net daarvoor wel genegen waren”, aldus Vera Van der Borght. “Wij blijven evenwel bij onze vraag om deze beslissing aan een nieuw onderzoek te onderwerpen. Dit leidt tot een jaarlijkse extra kost van 250.000 euro en dit staat haaks op de beleidsintentie om verder te besparen bij het stadspersoneel. Kortom, dit is een bijzonder tegenstrijdige manier van omgaan met belastinggeld. Wij hopen dan ook dat het gezond verstand het haalt”, besluiten Jean-Jacques De Gucht en Vera Van der Borght.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here