Burger kiest voor liberaal sociaal-economische discours

jongvldBurger kiest voor liberaal sociaal-economische discours

Na een evaluatie van de verkiezingsresultaten stelt Jong VLD vast dat heel wat mensen voor een liberaal sociaal-economisch discours hebben gekozen. “Open Vld heeft ondanks haar vaak gecontesteerde federale regeringsdeelname stand gehouden. Het is nu aan onze verkozen parlementairen, waaronder heel wat jongeren, om het verschil te maken. Allemaal hebben ze de verantwoordelijkheid om bij parlementaire initiatieven een duidelijke liberale toetssteen te hanteren, want die is meer dan nodig” aldus Bert Schelfhout, voorzitter Jong VLD. “De 21e eeuw is meer dan ooit de eeuw van het individu, en meer dan ooit zijn instituties die fundamentele rechten van mensen beschermen en respecteren nodig. De overheid moet in die strijd terug een partner en geen tegenstander worden.”

Jongeren maken mee het verschil

Met maar liefst 120 jongerenkandidaten hadden de jongeren van Jong VLD een aandeel in de uitslag van de partij. We zijn trots dat onze jongerenkandidaten hebben kunnen bijdragen tot het resultaat voor Open Vld. We merken dat veel van onze jongeren een bovengemiddelde scoren hebben kunnen neerzetten door het voeren van een enthousiaste en positieve campagne. Enkele van onze Jong VLD kandidaten hebben trouwens hun weg (terug) gevonden naar één van de parlementen. Denk maar aan Mathias De Clercq, Freya Saeys, Jean-Jacques De Gucht, Willem-Frederik Schiltz, Francesco Vanderjeugd, Gwenny De Vroe en Lionel Bajart. Met Philippe De Backer zetelt een voormalige jongerenvoorzitter nu opnieuw in het Europees parlement. Jong VLD is tevreden dat de jongerencampagne, onder andere ondersteund door de nationale werking tot dit positieve resultaat heeft mogen leiden.

De toekomst is aan vrijheid

Eenieder die vrijheid genegen is, initiatief toejuicht en verantwoordelijkheid opneemt is liberaal. Helaas stellen we vast dat veel mensen in hun initiatieven beperkt worden door de overheid. In dat opzicht is het aan onze partij om op te komen tegen de cultuur van regulitis, belasten en verbieden. “Als we deze principes hoog in het vaandel dragen kunnen we gaandeweg het vertrouwen terugwinnen van zij die we onderweg zijn verloren.” vervolgt Schelfhout.

Onze suggesties voor wat volgt

Bij eventuele regeringsonderhandelingen moet Open Vld strijden voor lagere loonkost, minder lasten en minder betutteling. Vooral dat laatste zal gezien de mogelijke coalitiepartners op Vlaams niveau niet evident zijn. “Open Vld is en blijft de enige partij die denkt in termen van mensen en niet in termen van groepen. Nemen we steevast dat als speerpunt, kunnen we mooie dingen neerzetten en de volgende vijf jaar opnieuw heel wat mensen overtuigen. Liberale kiezers horen thuis bij Open Vld en net daarom moeten we de lat opnieuw hoog durven leggen, want enkel zo kunnen wij groeien en kunnen mensen vooruit.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here