De stilzwijgende goedkeuring voor grootste winkels

De Nieuwe Ikeawet is vanaf 1 maart van toepassing. Volgens UNIZO zouden sommige uitvoeringsbesluiten die zorgen voor rechtsonzekerheid en risico voor stilzwijgende goedkeuring van aanvragen voor grote winkels nog maar gedeeltelijk klaar zijn. Vandaag, maandag 28 februari, werd een aantal uitvoeringsbesluiten voor de nieuwe wet op de handelsvestigingen, beter bekend als de Ikeawet, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De wet wordt morgen 1 maart van kracht. Alle noodzakelijke uitvoeringsbesluiten voor een correcte toepassing van de wet, blijken evenwel niet klaar. Zo is de samenstelling van het in de wet voorziene Nationaal Economisch Comité voor de Distributie, een noodzakelijk adviesorgaan in de procedure, nog niet gebeurd. UNIZO vreest daardoor de mogelijkheid van een stilzwijgende vergunning voor grote winkels. UNIZO noemt dat onbehoorlijk bestuur.

Door de nieuwe wet krijgen de gemeentebesturen het laatste woord, ook voor het toekennen van vergunningen voor zeer grote winkelcomplexen waarvan het marktgebeid de betrokken gemeente ver overschrijdt. UNIZO is daar altijd tegen gekant geweest. Daarom schreef de ondernemersorganisatie alle Vlaamse gemeenten aan met het verzoek tot een engagement vooraleer te beslissen systematisch te overleggen met de lokale handelaars. 70 van de 308 gemeentebesturen gaven daarover inmiddels hun akkoord, 19 wezen dat verzoek af. De overigen antwoordden nog niet.

De nieuwe, vandaag verschenen, wet betekent een belangrijke hervorming in het kader van de winkelvestigingen. Voor de kleinere handelsinplantingen (400 m² – 1000 m²) beslist de gemeente autonoom. Vanaf 1000 m² wordt er een voorafgaand advies gevraagd aan het Nationaal Socio-Economisch Comité voor de Distributie met daarin vertegenwoordigers van de verschillende overheidsadministraties en belangenorganisaties.

De regering is er echter niet tijdig in geslaagd alle uitvoeringsbesluiten klaar te krijgen voor publicatie. Met name de samenstelling van het Nationaal Socio-Economisch Comité is nog niet bekend. Hierdoor kan dit Comité geen adviezen verlenen aan de gemeenten over de handelsvestigingen vanaf 1000 m² en is er geen beroepsprocedure mogelijk.

De nieuwe wet voorziet evenwel een welbepaalde termijn van negentig dagen voor de beslissing over elke vergunningsaanvraag. Indien dat niet gebeurt, wordt er automatisch een 'stilzwijgende vergunning' toegekend. Zo een 'stilzwijgende' vergunning schaadt de belangen van de bestaande handel, benadrukt UNIZO.

http://www.kmonet.be/viewobj.jsp?id=108394

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here