Lisa Houtman gaat voor het Vlaams parlement

lisaWaarom zou jij kiezen voor Lisa Houtman, 7e opvolger voor het Vlaams parlement (sp.a) Wij vroegen het haar!

Stel jezelf voor in 3 zinnen

Ik ben Lisa Houtman, 24 jaar oud en geboren, getogen en nog steeds woonachtig in Denderhoutem. Ik studeerde in 2012 af als master in de internationale politiek en ben tot dan groepsleiding geweest bij de meisjesscouts van Ninove. Sinds 2013 ben ik schepen in Haaltert voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Grondbeleid en Gebouwen, daarnaast werk ik halftijds bij de Directie van de Opleidingen van de Federale Politie.

Wat was de aanzet om voor sp.a te kiezen ?

Mijn grootste drijfveer is mijn engagement voor gelijke kansen. Niet iedereen krijgt dezelfde kansen bij de geboorte. Ik acht het de taak van de overheid om daar structureel iets aan te doen, opdat iedereen dezelfde kansen krijgt om zich te ontplooien. In een klimaat waar verzuring en egocentrisme de sfeer proberen te verpesten, worden er al te gauw vraagtekens geplaatst bij die “iedereen”, of bij “de overheid”. Daarop is het enige goede antwoord: onze sociale zekerheid. sp.a is de enige partij die altijd al gestreden heeft voor het versterken van onze sociale zekerheid en onze welvaart, en daar wil ik graag voor meestrijden.

Anderhalf jaar in de gemeenteraad van je gemeente, op welk dossiers heb je al uw stempel kunnen drukken ?

Als sp.a hebben we sterk onze stempel gedrukt op het meerjarenplan: zo worden er sociale correcties ingevoerd op alle beleidsdomeinen, gaande van kinderopvang, jeugd, sport- en cultuurbeleid en ouderenzorg. Iedereen moet immers toegang hebben tot de gemeentelijke dienstverlening. Een mooi voorbeeld ervan is dat vanaf nu alles gratis te ontlenen is in de bibliotheek.

Daarnaast heb ik vorig jaar maatregelen genomen om leegstand in Haaltert te bestrijden en zijn de woonpremies ingevoerd: bij de renovatie van een woning heeft men recht op een premie voor het plaatsen van hoogrendementsglas, aanbrengen van dak-, vloer- of muurisolatie en voor de installatie van een condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. Ook hier werd een sociale correctie ingevoerd, want personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (het OMNIO of RVV-statuut), verkrijgen een verdubbeling van de premie.

In welke mate wilt u dit doortrekken voor uw kandidatuur en wat zijn uw speerpunten ?

Betaalbaar wonen en betaalbare energie vormen twee belangrijke doelstellingen waarvoor we als sp.a reeds veel bereikten, maar waarvoor we nog steeds veel strijdpunten hebben.

De energiepremies die we in Haaltert doorgevoerd hebben, vormen een belangrijke factor in het betaalbaar maken van wonen, en van de energiefactuur. Iedereen heeft het recht op energiezuinig wonen, en iedereen moet in gelijke mate controle behouden over zijn factuur.
Via energiebesparing wordt het makkelijker en goedkoper om klimaatdoelstellingen te realiseren. Investeringen in de isolatie van een (huur)woning versnellen immers als we ze voor iedereen toegankelijk te maken. Hierdoor realiseren we bovendien economische groei in de bouwsector.
De strijd om de klant heeft in de energiesector voor lagere prijzen gezorgd. Gezinnen én bedrijven profiteren nu al van merkbaar lagere kosten. Dankzij sp.a werd de markt opengebroken. De verschillende groepsaankopen voor energie, de campagne ‘Durf vergelijken’ en de prijsbevriezing bewezen hun nut. sp.a zorgde er ook voor dat het btw-tarief voor elektriciteit werd verlaagd. Elektriciteit is immers geen luxeproduct.
sp.a kiest met andere woorden voor een energiebeleid dat betaalbaarheid, zekerheid en duurzaamheid centraal plaatst en de vrije markt in dit kader slechts ziet als middel en nooit als doel op zich.
Lagere prijzen, samen met het behoud van de index, zorgen voor meer koopkracht en economische groei. Met een efficiënte overheid en een goed beheer van de sociale zekerheid, houden we gezondheidszorg betaalbaar en zijn we klaar voor de uitdagingen op het vlak van pensioenen, kinderopvang, onderwijs en basismobiliteit.

In de afgelopen maanden van de campagne, zijn er momenten bij die je nooit zult vergeten of blijven herinneren.

De voorbije maanden heb ik het geluk gehad om veel (nieuwe) mensen te ontmoeten. Elke ontmoeting zal me dan ook bijblijven. Zo ging ik al enkele keren met onze sterkste parlementair Dirk Van der Maelen (plaats 2 voor de Kamer) op stap.

Daarnaast realiseerden we met alle Oost-Vlaamse jongerenkandidaten op de sp.a-lijsten een campagne over thema’s die een grote invloed hebben op jongeren vandaag (neem eens een kijkje op http://youngitedwestand.wordpress.com/ ).

lisa huisbezoekOok ging ik op stap met Kathleen Van Brempt, Saïd El Khadraoui (plaats 1 & 2 op de Europese sp.a-lijst) en Lieven Meert (plaats 10 op de Europese lijst) voor een socialer Europa. Ik studeerde in 2012 af in de Internationale Politiek, vandaar dat ik een brede interesse heb in Europa en de wereld. Vandaag zien we dat het mogelijk is dat arbeiders uit andere Europese landen, hier komen werken aan enkele euro’s per uur, zonder sociale bescherming. Dat is in eerste instantie resoluut onfair voor deze buitenlandse werknemers, anderzijds vormt het oneerlijke concurrentie voor de Belgische bedrijven. Voor sp.a is het hoog tijd voor een sociaal Europa met een Europees minimumloon, gelijke voorwaarden voor gelijk werk en een eerlijke bijdrage van iedereen.

En ten slotte zijn er de leuke ontmoetingen met tal van mensen op huisbezoek, op een markt, op een seniorennamiddag of een ander evenement… Het doet deugd om gesteund te worden door zoveel enthousiasme en overtuiging in onze partij en ons programma.

Leg kort en bondig uit waarom stemmen voor sp.a belangrijk is.

En wat zou sp.a willen veranderen in de toekomst. Omschrijf kort en bondig waarom de mensen voor jou moeten stemmen.
De inzet van sp.a voor de komende vijf jaar is heel duidelijk: sp.a wil opnieuw bouwen aan welvaart die niet alleen voor de happy few, maar voor iedereen positieve vooruitzichten biedt. Zodat iedereen een job heeft die toelaat om op het einde van de maand de rekeningen te betalen. Zodat niemand financiële kopzorgen heeft na 42 jaar loopbaan. Zodat gezondheidszorg voor iedereen is en niet alleen voor wie het kan betalen. Zodat onderwijs elk talent – zonder onderscheid – ontplooit. Zodat jongeren kansen krijgen en Europa niet alleen in cijfers denkt, maar in mensen.
Ik ben tegen een rechts project van afbraak en ongelijkheid. Aan de index raak je niet! Duurzame welvaart wordt niet opgebouwd door hem van anderen af te pakken. Welvaart wordt gecreëerd door keuzes te maken die vertrekken vanuit de mensen achter de cijfers.

Hoe ervaar je de steun van familie en vrienden?

Als onmisbaar! Ik ben alle familie, vrienden en kameraden enorm dankbaar voor alle inzet en hulp die ik mocht ervaren de afgelopen maanden en het voorbije jaar.

Hoe denk jij op dit ogenblik over dierenrechten, wat kan beter in de toekomst, wat zou jij eventueel veranderen?

Zelf ben ik een grote dierenliefhebber (ik ben zelfs 9 jaar vegetariër geweest) en vorig jaar adopteerde ik een kat bij Poespas in Haaltert. Ik zou iedereen aanraden eerst goed te overwegen of je de tijd en ruimte hebt voor een dier, en als dat het geval is: om een dier te adopteren uit een asiel.

Vanuit sp.a strijden we voluit voor een samenleving die bekommerd is om dieren. Daarom:

– Is sp.a voorstander om de bevoegdheid dierenwelzijn, bij de overdracht van deze bevoegdheid naar de Vlaamse regering, specifiek aan een minister toe te wijzen en niet te laten samen vallen met het bevoegdheidsdomein Landbouw opdat belangenconflicten vermeden worden.
– Wil sp.a het bewustzijn verhogen rond vegetarisme en de voordelen die hieraan verbonden zijn door het promoten van Donderdag Veggiedag in scholen, bedrijven en gezinnen.
– sp.a kant zich formeel tegen proeven op dieren, waarvoor alternatieven bestaan. De bestaande experimenten met primaten (aapachtigen) worden stopgezet. We pleiten voor een Europees label waardoor duidelijk wordt gemaakt bij welke producten er gebruik is gemaakt van testen op dieren.
– sp.a is tegen het kweken van dieren voor hun pels. Wij verlenen geen nieuwe vergunningen voor pelsdierkwekerijen en bestaande vergunningen doven op korte termijn uit.
– Biggencastratie zonder verdoving wordt verboden
– Te vaak worden dieren verkocht die miskweekt zijn waar door ze onhandelbaar worden. De verkoop van honden en katten uit andere nesten dan de eigen kweek moet daarom een duidelijke nevenactiviteit zijn. De verkoop van dieren uit andere landen moet aan alle Belgische voorwaarden voldoen. We pleiten op Europees niveau voor standaarden voor het fokken en verhandelen van katten en honden. We pleiten voor betere controle, onder meer om broodfok te vermijden.
– We ondersteunen de inspanningen die steden en gemeenten doen om zwerfkatten te steriliseren. Op die manier gaan ze de overbevolking van katten tegen. Deze maatregel voorkomt nodeloos dierenleed en gaat de overlast in bepaalde wijken of buurten tegen.
– sp.a schenkt aandacht aan het voortbestaan van bedreigde diersoorten en biodiversiteit. De stedelijke omgeving en moderne land- en tuinbouwtechnieken hebben een negatieve impact op populaties van bijen, vlinders, vogels enz… Het is dan ook absoluut noodzakelijk initiatieven te nemen om het uitsterven ervan te voorkomen. Zeker wat de bijenpopulatie betreft is er nood aan nieuwe maatregelen die het leefmilieu beschermen tegen chemicaliën. In Haaltert realiseerden we daarom recent het bijenplan. Deze maatregelen moeten verder op Europees niveau tot stand komen.
– We pleiten op Europees niveau voor het herleiden van dierentransporten tot een maximum van acht uur.

lisa brussel

Indien je zou verkozen worden, is deze nieuwe uitdaging te combineren met wat je nu doet binnen uw gemeente.

Als 7e opvolger voor het Vlaams parlement, hoop ik zo goed mogelijk te scoren voor de partij en onze lijsttrekkers. Als we zo voldoende stemmen halen om een beleid van sociale welvaart te voeren, zal ik een zeer tevreden schepen van Haaltert zijn en blijven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here