Reactie op aantijgingen omtrent Tomorrowland

TomorrowlandReactie op aantijgingen omtrent Tomorrowland. De deputatie van de provincie Antwerpen wil bij monde van gedeputeerde Bruno Peeters reageren op de aantijgingen omtrent de ‘gratis tickets’ voor Tomorrowland.

“Als onderdeel van het huurcontract voor provinciaal recreatiedomein De Schorre te Boom dat de provincie Antwerpen als eigenaar van De Schorre afsloot met ID&T, de organisator van Tomorrowland, voorziet ID&T een aantal vrijkaarten, met een huidige marktwaarde van 42.000 euro, voor Tomorrowland. Deze komt bovenop de huurprijs van 250.000 euro die ID&T betaalt voor het gebruik van De Schorre. Deze tickets zijn er niet gekomen in ruil voor een vermindering van de huurprijs.

Dit staat zo openlijk in het contract dat de provincieraad vorig jaar goedkeurde. Ook de voorbije jaren was er steeds een pakket vrijkaarten voorzien in de overeenkomst tussen de provincie Antwerpen en ID&T, en dit is het geval voor alle evenementen die in provinciale instellingen georganiseerd worden. ID&T voorziet ook steeds tickets in contracten die ze met partners en sponsors afsluit.

Gedeputeerde Bruno Peeters heeft dit jaar openlijk alle raadsleden -meerderheid en oppositie- twee tickets op naam aangeboden, om hen kennis te laten maken met de werking van het provinciaal domein De Schorre en hoe de samenwerking met ID&T op het terrein verloopt tijdens het festival. De overige tickets worden gebruikt voor netwerking met partners van het provinciebestuur en De Schorre. Het stelt het provinciebestuur in staat om niet te hoeven betalen om haar eigen terrein te betreden en te tonen tijdens wat een hoogtepunt van het zomerseizoen van De Schorre, en het festivalseizoen in Vlaanderen is. Deze tickets zijn steeds op naam en kunnen in geen geval doorverkocht worden.

De deputatie nemen er akte van dat meester Griet Cnudde en raadslid Kris Merckx (PVDA+) hier een welles-nietes-spel van wensen te maken voor hun eigen gewin. Wij wensten niet op de beschuldigingen te reageren, maar zien ons hier nu toe genoodzaakt.

De milieuvergunning die de deputatie van de provincie Antwerpen zopas heeft goedgekeurd is er gekomen op basis van een objectief advies van de Provinciale Milieuvergunningencommissie, een ambtelijke commissie die hiervoor adviezen inwint bij tal van Vlaamse instanties. Dit advies wordt bekrachtigd door de deputatie, net zoals ongeveer twintig andere van dergelijke adviezen per week. Dat meester Cnudde dit aangrijpt om de integriteit van het provinciebestuur in vraag te stellen betreuren wij, maar kaderen wij in haar niet aflatende strijd om Vlaanderens populairste festival tegen te houden. Hierbij worden blijkbaar ook minder eerbare middelen niet geschuwd.

Dhr. Kris Merckx (PVDA+) voert in de Antwerpse provincieraad al langer strijd tegen steun aan Tomorrowland, dat hij een decadent feestje voor de rijken noemt. Het Antwerps provinciebestuur stelt vast dat dhr. Merckx een week voor de verkiezingen een partner heeft gevonden in meester Cnudde en met een rondje moddergooien het provinciebestuur schade wil toebrengen. Dhr. Merckx heeft het contract met ID&T vorig jaar reeds ingekeken maar ziet nu blijkbaar zijn kans om ons van partijdigheid te beschuldigen.

Op zijn suggestie om de tickets uit te delen aan ‘zij die het verdienen’, is het provinciebestuur niet ingegaan, omdat dit onvermijdelijk tot afgunst, ruzie en klachten zou leiden.”

 

uitvandaag

 

Voor een dagje uit in België – www.uitvandaag.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here