West-Vlaanderen kent aan 7 projecten subsidies toe

westvlDe Provincie West-Vlaanderen kent aan 7 toeristisch-recreatieve projecten subsidies toe, o.a. Biermuseum Brugge, voetbalveld Mesen, 24 Bieren/24 Belgen en CinemArno

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van donderdag 15 mei beslist om, in het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen, aan zeven projecten een subsidie toe te kennen. In totaal wordt 350.301,75 euro verdeeld.

Goedgekeurde projecten
De vzw Biermuseum Brugge ontvangt 125.000 euro voor de realisatie van een biermuseum op de Markt van Brugge.

De gemeente Avelgem zal een fietsbrug over de Schelde realiseren en krijgt daarvoor eveneens 125.000 euro subsidie.

Langemark-Poelkapelle zet in op het versterken van de beleving rond de eerste wereldoorlog en ontwikkelt o.a. een gasaanvallenfietsroute met getuigeniszuilen. De Provincie subsidieert dit project voor 29.997,71 euro.

Ook de vzw Flanders Field Peace ontvangt steun in het kader van de herdenking van WOI, 21.804,44 euro voor de heraanleg van het voetbalveld van Mesen. De site speelt een belangrijke rol in het herdenken van de kerstbestanden.

De Vlaamse Vereniging voor Watersport Heist vzw krijgt 24.499,60 euro steun voor de aanleg van een passerelle met uitkijkplatform vanaf de dijk naar het strand. Op het uitkijkplatform worden o.a. een horizontale klimmuur en een skateramp voorzien.

Daarnaast mogen 2 evenementen op subsidies rekenen. Het evenement 24 Bieren/24 Belgen, een tentoonstelling in Poperinge, ontvangt 15.000 euro en de vzw Toerisme Oostende krijgt 9.000 euro voor het evenement CinemArno. CinemArno wordt georganiseerd n.a.v. de 65ste verjaardag van Arno in de oude cinema Capitole.

Aanvragen kunnen nog steeds ingediend worden
Met het reglement wil de Provincie infrastructuurprojecten en evenementen ondersteunen die de economische impact van toerisme versterken en het toeristisch-recreatieve karakter van West-Vlaanderen op lange termijn bestendigen. In het meerjarenplan 2014-2019 werd hiervoor 1,5 miljoen euro uitgetrokken.

Aanvragen tot steun kunnen nog steeds ingediend worden. Verdere info en de nodige documenten zijn op www.west-vlaanderen.be/economie of www.westtoer.be/toeristischeimpulsen terug te vinden.

Goedgekeurde projecten in het kader van het provinciaal reglement voor toeristische impulsen – 15 mei 2014

5 subsidies voor gerichte investeringen
De vzw Biermuseum Brugge ontvangt een subsidie van 125.000 euro voor de realisatie van het biermuseum op de Markt van Brugge. In het museum zullen naast de standaard thema’s ook de minder voor de hand liggende aspecten rond bier gebracht worden. Dit gebeurt op een innovatieve manier en belevingsvolle manier en dit in 10 talen. Het museum biedt de bezoeker ook een zintuiglijke beleving: proeven van het afgewerkte product in de degustatieruimte op het einde van het bezoek (in samenwerking met Palm Breweries). Het museum heeft extra aandacht voor gezinnen met kinderen.

De gemeente Avelgem ontvangt eveneens een subsidie van 125.000 euro voor de aanleg van een fietsbrug over de Schelde in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal NV en verschillende Waalse partners. De fietsbrug komt ter hoogte van de voormalige spoorlijn 83 (Trimaarzate). De gemeente wil hiermee een belangrijke missing link op het grensoverschrijdende fietsnetwerk wegwerken. De nieuwe fietsbrug kadert in de geplande aansluiting van het bestaande fietsnetwerk Leiestreek op het netwerk Wallonie Picarde alsook in de grensoverschrijdende Eurovéloroute 5 (Londen – Brindisi). De nieuwe brug zal een landschappelijke meerwaarde vormen en een landmark zijn langs de rivier tussen Doornik en Gent.

De gemeente Langemark-Poelkapelle ontvangt een subsidie van 29.997,71 euro voor het versterken van de beleving rond de eerste wereldoorlog op haar grondgebied. Hiervoor ontwikkelt zij een gasaanvallenfietsroute verrijkt met getuigeniszuilen in vier talen. Ook het verbeteren van de duiding in het onthaalpaviljoen van de Duitse militaire begraafplaats en het plaatsen van infoborden aan verschillende belangrijke relicten uit de Eerste Wereldoorlog worden in dit project voorzien.

De vzw Flanders Field Peace ontvangt 21.804,44 euro voor de heraanleg en herinrichtig van het oude voetbalveld van Mesen. Op vandaag ontbreekt het in Vlaanderen aan een site waar de kerstbestanden, die er hebben plaatsgevonden, kunnen worden herdacht. Naast een voetbalveld in een uniek historisch landschap waar groepen jongeren (terug) zullen kunnen voetballen, zal deze site ook een ‘Lieu de mémoire’ worden rond oorlog en vrede en meer bepaald rond de kerstbestanden van 1914. Deze plek vervolledigt het lint van WOI-1 sites in Mesen.

De Vlaamse Vereniging voor Watersport – VVW Heist vzw – Anemos ontvangt tot slot 24.499,60 euro in voor de aanleg van een passerelle vanaf de dijk (ter hoogte van het Dir. G. Willemspark) naar het strand. Op 3 punten langs de passerelle worden rijwielparking en eventueel lockers voorzien. Er wordt ook een horizontale klimmuur voorzien en een skateramp bij het keerpunt met uitkijkplatform. De klimwand en de skateramp zullen een aantrekkingspunt zijn voor sportievelingen. De passerelle verbetert niet enkel de toegang tot de club zelf maar loopt een heel stuk verder waardoor minder mobiele personen ook tot bijna aan zee kunnen wandelen. De aanleg ervan zal ook bijdragen tot een optimalisatie van de beeldkwaliteit vanaf de dijk.

2 subsidies voor evenementen
Met het evenement 24 Bieren/24 Belgen wil de stad Poperinge zijn imago als ‘Hoofdstad van het goede leven’ verder versterken. In het Hopmuseum wordt hiervoor een tentoonstelling georganiseerd die nog loopt tot 30 september 2014. Het project wil met behulp van 24 bekende Belgen de bekendheid van Belgische bieren mee uitdragen. Tijdens deze periode worden ook regelmatig publieksactiviteiten georganiseerd (degustaties, causerieën, optredens, …). Een fotoboek vervolledigt het evenement. Poperinge ontvangt een subsidie van 15.000 euro voor de organisatie van dit evenement.

Toerisme Oostende vzw ontvangt een subsidie van 9.000 euro voor de organisatie van het evenement CinemArno dat georganiseerd wordt n.a.v. de 65ste verjaardag van Arno. Het evenement gaat door in de oude cinema Capitole in de Langestraat en loopt nog tot 1 juni 2014. Deze cinema wordt in die periode omgebouwd tot een tentoonstellingsruimte volledig in het teken van Arno. De experience zal verschillende elementen uit de carrière van Arno belichten en vooral inspelen op zijn link met de Stad aan Zee.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here