Tomorrowland krijgt milieuvergunning

TomorrowlandMet het verlenen van de milieuvergunning aan ID&T schept de deputatie een vast kader voor 20 jaar voor de organisatie van het festival Tomorrowland op het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Hiermee komt een einde aan de jaarlijkse tijdelijke vergunningen afgeleverd door het Boomse gemeentebestuur. Het festival is volwassen geworden en kan nu een aantal investeringen ten gunste van de omgeving realiseren. De spelregels zijn duidelijk voor de volgende jaren.

Binnen deze vergunningsprocedure werd voor het eerst een openbaar onderzoek georganiseerd en werden volgens de Vlarem-wetgeving adviezen ingewonnen bij de bevoegde adviesinstanties, waaronder de gemeente Boom, de Vlaamse dienst voor Milieuvergunningen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit leidde tot een gunstig advies van de provinciale milieuvergunningscommissie. De deputatie volgt dit advies en houdt rekening met de geuite bezwaren.

De vergunning regelt onder meer het lozen van afvalwater in de riolering, het plaatsen van elektriciteitsgeneratoren, de opslag van brandstoffen en het correct omgaan met het vuurwerk. De deputatie stelt ook vast dat de minister een afwijking verleende voor de lichtshows en verwerkt deze in de vergunning.

Wat geluid betreft dient de organisator zich te houden aan de Vlarem-verplichtingen. Zoals in het verleden geeft ID&T aan de opvolging gedurende heel het festival te laten gebeuren door een extern geluidsexpert zodat onafhankelijk ingegrepen kan worden waar nodig.

In de bijzondere voorwaarden wordt bevestigd dat het festival niet vroeger mag openen dan 12 uur en het einde voorzien wordt om 1 uur op vrijdag en zaterdag en om 24 uur op zondag. De opbouw van het festival kan ten vroegste vijf weken voor de aanvangsdatum starten en de ontruiming van het terrein is beperkt tot twee weken erna.

De deputatie meent dat met deze vergunning en de in het verleden geleverde inspanningen het festival op De Schorre maximaal omkaderd en opgevolgd wordt om de veiligheid van de bezoekers te maximaliseren en de impact op de omgeving en omwonenden te minimaliseren. De organisator wordt bovendien elk jaar verplicht om wijzigingen aan de festivalopstelling tijdig door te geven aan de gemeente Boom en de milieu-inspectie. Op deze manier garandeert de provincie een permanente opvolging van het festival.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here