Definitie van ambachtsman is een feit

werk

werkDe lang aangekondigde definitie van ambachtsman is een feit:

‘De ambachtsman of de ambachtsonderneming, in de zin van deze wet, is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten, op een authentiek karakter, en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie, creatie of innovatie.’

Om te worden erkend als ambachtsman moet de ambachtsman of -onderneming ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen als handels- of ambachtsonderneming of als niet-handelsonderneming naar privaatrecht voor de uitoefening van een of verschillende ambachtelijke activiteiten.

Bovendien moet de onderneming minder dan twintig werknemers tewerkstellen. Een commissie ‘Ambachtslieden’ die samengesteld is uit leden van de vertegenwoordigende organisaties van zelfstandigen en KMO’s, oordeelt over kandidaturen. De titel van ambachtsman moet om de 6 jaar hernieuwd worden. Binnenkort wordt een logo voorgesteld waarmee de ambachtslieden die deze erkenning genieten, zich kenbaar kunnen maken. Bron: dienst Economie Aalst

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here