Interview met Veerle Baeyens, burgemeester van Haaltert

veerle baeyens

Wij stuurden aan verschillende kandidaten een paar vragen met betrekking de verkiezingen van 25 mei. Iedereen kreeg dezelfde vragen. Veerle Baeyens, burgemeester van Haaltert mag de spits afbijten.

Als burgemeester voor Groot-Haaltert, stel jezelf voor in 3 zinnen

Als burgemeester
– ben ik graag ‘Mens onder de mensen’ en wil ik no-nonsense door het leven gaan.
– wil ik actief en ondernemend besturen. Dit vind ik een missie.
– blijf ik communicatiegericht werken en denken. Dit draag ik dan ook hoog in het vaandel

Wat was de aanzet om voor N-VA te kiezen ?
Voor N-va kiezen is een evidente keuze. Familiaal zijn we al jaren actief verbonden met de Volksunie en zo zit de Vlaamse reflex in het bloed.

Anderhalf jaar in de gemeenteraad van je gemeente, op welk dossiers heb je al je stempel kunnen drukken ?
Na anderhalf jaar is meer dan ooit duidelijk dat ons gemeentebestuur dient hervormd te worden naar een moderne en efficiëntere organisatie.
2013 is het jaar geweest waarin er hard gewerkt werd aan de meerjarenplanning en aan het beleidsplan.
De opmaak van het plan, het participatietraject via het beleidscafé, de communicatie rond en de voorstelling van het plan, werden tegen het einde van 2013 afgerond.
2014 wordt dan weer het jaar van de interne (re)-organisatie met oa. de invoering van de 38-uren week, hervorming van de personeelsformatie, kortom de juiste man/vrouw op de juiste plaats krijgen.

In welke mate wilt u dit doortrekken naar uw kandidatuur op de 10de plaats van de kamerlijst. Wat zijn uw speerpunten ?
Efficiëntie van de overheid en de instellingen
Vandaag bestuurt de overheid traag en inefficiënt. Beslissingen worden doorgeschoven naar volgende generaties, uitdagingen worden uit de weg gegaan.
Samen dienen we alert te zijn voor vernieuwing: immers wie vandaag halsstarrig vasthoudt aan de oplossingen van gisteren, bereidt de toekomst niet voor, maar belast deze.
Met mijn management- en beleidservaring, zal ik enthousiast de uitdaging aangaan om de huidige structuren om te vormen tot flexibele en moderne organisaties.
Een goed georganiseerd bestuur is immers dé fundering voor een toekomst met kansen voor iedereen.

In de afgelopen maanden van de campagne, zijn er momenten bij die je nooit zult vergeten of blijven herinneren.
Jazeker, de ontploffing op Terlicht. De wanhoop en het verdriet bij onze bejaarde inwoner staat nog altijd op mijn netvlies gebrand.

Omschrijf kort en bondig waarom de mensen voor jou moeten stemmen.
Ik wil, mocht ik verkozen zijn, vooral een aanspreekbare verkozene zijn. Zoals ik eerder aanhaalde een mens onder de mensen.

Aangezien ik vandaag ervaar dat er vooreerst werk dient gemaakt te worden van de hervormingen van de structuren, wil ik me daarvoor inzetten.
Belastinggelden dienen veel beter ingezet te worden. Onze burgers moeten veel beter ingelicht worden en moeten een transparant, duidelijk beeld krijgen van de financiën.
Geen oeverloos gepalaver maar klare, duidelijke taal. Mensen voelen zich pas betrokken als ze ook betrokken worden bij het beleid en voldoende ingelicht worden.
Een goede organisatie is immers de beste fundering om nadien verdere hervormingen door te voeren.

Leg kort en bondig uit waarom stemmen voor N-VA belangrijk is. En wat zou N-VA willen veranderen na het beleid van di rupo.
In de eerste week van de paasvakantie stelden wij ons Plan V voor. Een plan van Verandering, van Vooruitgang, maar ook van Vertrouwen.
Vertrouwen dat wij dit land in een andere plooi kunnen leggen.
We legden open en bloot de cijfers op tafel. En wij waren – opnieuw in tegenstelling tot andere partijen – ook eerlijk: er zullen inspanningen worden gevraagd.
Van iedereen. De N-VA wil er alles aan doen om onze welvaartsstaat te redden.
Want zoals we nu bezig zijn, is ons sociaal systeem niet langer houdbaar. Er valt geen tijd meer te verliezen. Onze welvaart en welzijn – en zeker die van onze kinderen – staan op het spel. Wij moeten durven ingrijpen en wel NU.

Hoe ervaar je de steun van familie en vrienden ?

De steun van diverse mensen is ongelofelijk. Naast de steun is er vooral de vriendschap. Deze vriendschap komt uit diverse hoeken: inwoners, collega’s op kantoor, vrienden, onze N-va afdeling en natuurlijk ook de familie.
Elke dag opnieuw doet dat deugd en is dit de brandstof die je nodig hebt om net dat tikkeltje meer uit jezelf te halen.

Hoe denk jij op dit ogenblik over dierenrechten, wat kan beter in de toekomst, wat zou jij eventueel veranderen?
Dierenrechten zijn specifiek opgenomen in ons beleidsplan, net omdat dit vaak een ‘vergeten’ beleidsissue is.
Het bewaren en voorzien van nestkastjes voor de streekeigen dieren zoals de boerenzwaluw of de vleermuizen is hiervan een voorbeeld.
Daarnaast hebben we ook een zwerfkattenbeleid in onze gemeente.
Laatst kreeg ik een melding via een inwoner over dierenmishandeling van vee. Onmiddellijk heb ik dit opgenomen met de politiediensten en die dag nog werd dit opgelost.
Ik denk dat er nog werk aan de winkel is, dat gericht en snel werken in een eerste fase het belangrijkste zal zijn in onze streek.

Indien je zou verkozen worden, is deze nieuwe uitdaging te combineren met het burgemeesterschap van uw gemeente.
Voor je de stap zet denk je hierover na.
En jawel, na overleg met familie, met vrienden, met mijn werkomgeving en na het bepalen van toekomstkeuzes zal dit zeker combineerbaar zijn.
Eventuele wijzigingen in de werkomgeving zijn besproken en voorbereid zodat we volledig kunnen inzetten op een 100% politiek mandaat.
Het burgemeesterschap draag ik volledig in mijn hart en zal ik met enthousiasme blijven doen.

veerle baeyens

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here