Windturbines op bedrijventerrein Aalst

windenergieWindturbines op bedrijventerrein Erembodegem. De provincie wil in Oost-Vlaanderen 6 windparken aanleggen, in de buurt van de autosnelweg E40. Eén van die windparken komt in Aalst, op het bedrijventerrein van Erembodegem. Momenteel loopt het openbaar onderzoek. Dit betekent dat je als burger nog tot 23 juni 2014 de tijd krijgt om de plannen in te kijken en bezwaren of opmerkingen in te dienen.

In elk windpark is plaats voor minstens 5 windturbines. De turbines krijgen allemaal een tiphoogte van 150 meter en een gelijkaardig uitzicht. Waar de molens exact zullen komen binnen het windpark ‘Bedrijventerrein Erembodegem’ is nog niet gekend. De provincieraad legde wel de grenzen vast in een zogenaamd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Het windpark ligt op het grondgebied van Aalst, tussen de E40 in het noorden, de grens met Denderleeuw in het oosten, de spoorlijn Denderleeuw-Zottegem in het zuiden en de N45 in het westen.

Samen met het aanduiden van deze grenzen, bakent de provincie ook een uitsluitingszone af. In een straal van 5 kilometer rond het windpark zullen geen grootschalige windturbines geplaatst kunnen worden. In Aalst is dit circa de helft van het grondgebied. De provincie opteert dus voor een geconcentreerde bundeling van windturbines langsheen de E40 teneinde het omliggende landschap te vrijwaren.

De laatste jaren zijn er erg veel windturbines (ook wel bekend als windmolens) bij gekomen. En deze dragen allemaal bij aan een beter milieu.

Opmerkingen of bezwaren kun je t.e.m. 23 juni 2014 aangetekend versturen naar de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, of je kunt ze tegen ontvangstbewijs afgeven in het PAC, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534), of aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Aalst, Zwarte Zustersstraat 8 te 9300 Aalst. Op beide locaties ligt het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ook ter inzage.

Het volledige dossier, alsook een modelformulier voor het indienen van een bezwaarschrift, kan je ook terugvinden op www.aalst.be. Surf naar de rubriek wonen en leven – ruimtelijke ordening – bestemmingsplannen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here