Kerk te koop, bewoners willen inspraak

kerkDe kerk en het aanpalende schoolgebouw in het hart van de sociale tuinwijk Malem (Gent) staan te koop. Bewoners en een aantal organisaties trekken zich het lot van Malem en die gebouwen aan. Op 17 mei komen daarom de bewoners van Malem van 10 tot 12u samen tijdens een groot ontbijt om te tonen dat ze er niet gerust in zijn en dat ze zich willen bemoeien met deze verkopen. De hoop groeit dat al wie Malem een warm hart toedraagt, nog kan helpen om deze zaak positief te beïnvloeden en in het voordeel van de bewoners te beslechten.

De kerk van Malem (Onze-Lieve-Vrouw van de Vrede) staat hiermee aan de kop van een peloton kerken die in de volgende jaren van de hand zullen worden gedaan. Na de inventarisatie en valorisatie van het Gentse kerken-patrimonium is nu de periode aangebroken om tot daden over te gaan. De eigenaar en nu dus verkoper is de Kerkfabriek van Sint-Jan-Baptist.

Ook het aanpalende schoolgebouw in de Oud-Strijderslaan te Malem staat te koop. Het afbouwen van de lokale parochiale werking liet de vzw Parochiale Werken beslissen ook hun gebouw van de hand te doen.

Deze feiten zijn niet nieuw en er werd reeds in de media over bericht. Steevast werd hierbij echter nagelaten om de inplantingscontext en de sociale omgeving van beide gebouwen op het eiland Malem te belichten.

Kerken en schoolgebouwen bevinden zich niet in een objectief vacuüm maar maken deel uit van het historische sociale weefsel van een wijk. Zeker in Malem is dit het geval: als dusdanig werden ze centraal in de wijk ingeplant, om er te zijn tussen, met en voor de bewoners. Het mag dan al zo zijn dat er anno 2014 onvoldoende katholiek sociaal weefsel aanwezig is om kerkdiensten en parochiale activiteiten te ontplooien.

Wat evenzeer waar is in het Malem van 2014, is dat er veel, diverse en grote noden zijn aan buurtgerichte sociale ontmoetings- en ontspanningsplaatsen die bijdragen tot het ondersteunen van bestaand en het ontwikkelen van nieuw én broodnodig sociaal weefsel.

De grootte van de wachtlijst van het (andere, wel als school gebruikte) schooltje van Malem illustreert nóg een waarheid: 74 kinderen lopen er school (= de capaciteit) en 37 kinderen staan er op de wachtlijst, een halve school tekort dus… terwijl er 50 meter verder één te koop staat…

Toch is er twijfel of de vzw Parochiale Werken de school wel aan de stad, die geïnteresseerd is, zal verkopen. Wat de kerk van de Kerkfabriek betreft: er zijn naar verluidt veel kandidaat-kopers, maar meer nieuws is er ook niet.

De grote afwezigen in dit verhaal zijn de bewoners van Malem. Niemand die ooit vroeg naar wat zij van deze verkopen vinden, niemand die naar hun dromen en wensen peilde.

Daar is nu verandering in gekomen!

Bewoners en een aantal organisaties trekken zich het lot van Malem aan. Op 17 mei komen alle bewoners van 10 tot 12u samen tijdens een groot ontbijt om te tonen dat ze er niet gerust in zijn en dat ze zich willen bemoeien met deze verkopen. De hoop groeit dat al wie Malem een warm hart toedraagt, nog kan helpen om deze zaak positief te beïnvloeden en in het voordeel van de bewoners te beslechten.

Wij wensen dat er op een ethische en sociale manier met de verkoop van dergelijke in oorsprong ‘gemeenschappelijke’ gebouwen omgegaan wordt. Deze gebouwen behoren immers toe aan de buurt en haar bewoners! ZATERDAG 17 MEI – 11.00u – MALEM (GENT)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here