Schapen grazen op Gentse bermen en taluds

herderDe Stad Gent laat opnieuw schapen grazen op Gentse bermen en taluds. Een herder zal van mei tot oktober 2014 met zijn kudde en een hond door de stad trekken om bermen en taluds op een milieuvriendelijke manier te onderhouden. De methode van schapenbegrazing is een goed alternatief voor het machinaal maaien van moeilijk bereikbare taluds langs waterlopen.

In 2010 werd een proefproject op poten gezet. Toen trokken de schapen voor de eerste keer door de stad. Sindsdien werd het project elk jaar opnieuw georganiseerd en uitgebreid.

Dit jaar werkt de Stad Gent samen met De Grazer vzw uit Lovendegem. De herder vertrok op 1 mei 2014 met een kudde van twintig Vlaamse schapen richting de Blaarmeersen. Daarna trekt hij verder door de stad en zal zijn kudde ook uitbreiden.

Schapen in de stad

Je kan de herder en zijn schapen dit jaar tegen het lijf lopen langs de Griendijk, de Vissersdijk, de Belvédèreweg, Aan de Bocht, de Snepkaai, de Neermeerskaai, de Henleykaai, Bijlokekaai, Baertsoenkaai en de Coupure. Aan de overkant van het water lopen ze langs de Snepkaai en de Gordunakaai. Ten slotte zullen ze ook langs de Watersportbaan en op de Krekenplas in de Blaarmeersen grazen.

Na het grazen op de bermen verhuizen de schapen naar een wachtweide, waar ze te drinken krijgen en verzorgd worden. Die wachtweides verhuizen mee met de kudde van buurt naar buurt.

De schapen zullen ook enkele weken grazen op twee weiden in Sint-Amandsberg. Ook daar helpen ze de Stad Gent in het beheer. Bijkomend pluspunt is dat de schapen er dan even terug op krachten kunnen komen. Even later zetten ze hun tocht door Gent met nieuwe energie voort.

Belangrijk voor het publiek

De herder en zijn schapen krijgen veel aandacht van het publiek. Vaak krijgen de schapen voedsel van voorbijgangers. Dat is echter niet de bedoeling. We willen de Gentenaars er dan ook uitdrukkelijk op wijzen dat dat niet goed is voor de schapen. Een normaal en gezond menu bestaat voor hen uit gras en kruiden. Dat krijgen ze volop te eten tijdens hun wandeling langs de bermen en taluds. Als de schapen te veel ander voedsel krijgen, grazen ze minder. Bovendien verteren ze dat voedsel niet goed en worden ze er vaak zelfs ziek van.

Jonge herders voor één dag

Er is opnieuw een educatief luik bij het begrazingsproject. Scholen krijgen de kans om voor 60 euro met de herder en zijn schapen op pad te gaan. Een begeleider ontvangt de kinderen en legt hen uit hoe de herder te werk gaat. Ook leren de kinderen over biodiversiteit en hoe de schapen daartoe bijdragen. Ze kunnen zelf ervaren hoe het is om herder te zijn. Scholen die op dit aanbod willen ingaan, kunnen contact opnemen met De Grazer vzw via e-mail jens@vzwdegrazer.be of gsm 0472 82 65 98.

Andere Gentse bermen

Niet alle Gentse bermen worden door schapen begraasd. Bermen en taluds die makkelijk bereikbaar zijn met een maaimachine en opzuiginstallatie laat de Stad Gent machinaal maaien. In mei start een aannemer met het maaien van de wegbermen. Vanaf juni zijn ook de taluds langs waterlopen aan de beurt. Door op het juiste moment te maaien en het maaisel af te voeren, kunnen de bermen verder ontwikkelen tot soortenrijke vegetaties.

Inventarisatie en evaluatie

De Stad Gent laat dit jaar een grondige inventarisatie uitvoeren van de bermen. Het advies- en studiebureau eco-scan zal alle bermen en taluds die de Stad beheert, grondig onderzoeken. Het zal nagaan welke vegetaties voorkomen in de Gentse bermen en taluds. Daarnaast zal eco-scan het effect van de schapenbegrazing analyseren en gaat het op zoek naar een nieuwe techniek om op steile taluds te kunnen maaien. De resultaten zullen de Stad Gent helpen om het gevoerde bermbeheer te evalueren en waar nodig bij te sturen. Eco-scan zal een eenvoudig monitoringsysteem voorstellen dat de Stad in staat stelt om regelmatiger zelf de bermen op te volgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here