Buurtcentrum Rabot eerste Gentse Werkpunten gelanceerd

gent stadszichtOp maandag 5 mei 2014 werden in het Buurtcentrum Rabot de eerste Gentse ‘Werkpunten’ gelanceerd door Rudy Coddens, OCMW-voorzitter en schepen van seniorenbeleid, werk en armoedebestrijding.

Een Werkpunt is bedoeld om al wie werk zoekt, of vragen heeft over werk en opleiding, verder te helpen. Het gaat om dienstverlening op maat van de werkzoekende, in functie van zijn of haar mogelijkheden.

Naast het ondersteunen van de zoektocht naar werk, hebben de Werkpunten ook aandacht voor de welzijnsproblematieken en de randvoorwaarden waarmee de werkzoekende kampt. Knelpunten die het opnemen van een job al te vaak in de weg staan. Hiervoor wordt samengewerkt met de diensten van het OCMW.

Deze nieuwe service is gratis en wordt georganiseerd door de Stad Gent in samenwerking met het Gentse OCMW en de VDAB Oost-Vlaanderen. Gent is de eerste stad die een dergelijke dienstverlening organiseert voor buurtbewoners, aanvullend op het aanbod van de Werkwinkel.

‘Dit is enkel mogelijk door het open en constructieve partnerschap tussen de drie partijen in dit verhaal’ looft schepen en OCMW-voorzitter Coddens de samenwerking. Coddens: ‘Met dit initiatief willen we de afstand tot de Werkwinkel en de arbeidsmarkt helpen overbruggen, vooral voor de zwakste groepen op de arbeidsmarkt. De laagdrempelige Werkpunten zullen fungeren als een springplank naar de Werkwinkel.’

De eerste Werkpunten in Gent worden ingericht in de buurten die – meer dan gemiddeld – af te rekenen hebben met werkloosheid en sociale achterstelling, meer bepaald in de Rabotwijk en in deelgemeente Ledeberg.

In Ledeberg wordt het Werkpunt ondergebracht in de Welzijnsknoop aan de Hundelgemsesteenweg. In het Rabot werd een stek gevonden in het lokale Buurtcentrum. De dienst wordt op de beide locaties verzorgd door medewerkers van de Dienst Werk van de Stad Gent.

Er bestaan concrete plannen om in de loop van het volgende voorjaar een derde Werkpunt op te starten, op een nog te bepalen plaats in de 19de eeuwse gordel rond het stadscentrum. Schepen Coddens ‘We zullen de dienstverlening brengen naar de plaatsen waar dit het meest aangewezen is, waar de noden op het vlak van werk en inkomen het hoogst zijn.’

Werkpunt Rabot
Buurtcentrum Rabot, Jozef II-straat 104-106, 9000 Gent
Contact: e-mail Lieven.werkpunt@gent.be, gsm 0473 36 95 81
Open van dinsdag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur, of op afspraak.

Werkpunt Ledeberg
Welzijnsknoop Ledeberg, Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg
Contact: e-mail Johan.werkpunt@gent.be, tel. 09 266 45 72
Open van dinsdag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 uur, of op afspraak.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here