Burgemeester D’Haese faalt in implementering GAS

 

vera van der borchtBurgemeester D’Haese faalt in implementering GAS

Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid Vera Van der Borght (Open Vld) stelt een gebrek aan daadkracht vast bij burgemeester Christoph D’haese in het dossier van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op de gemeenteraad gisterenavond interpelleerde ze de burgemeester over het continue uitstel van de implementering van GAS, ondanks de beloofde ‘snelle realisatie’ in het bestuursakkoord.

Vera Van der Borght: “De burgemeester profileert zich graag als iemand die krachtdadig wil optreden tegen criminaliteit en overlast, maar het lijkt er meer en meer op dat hij zijn eigen bestuursmeerderheid er nog niet eens toe kan bewegen om werk te maken van de invoering van GAS in Aalst.”

Voor de aanpak van heel wat overlast en kleine misdrijven bieden Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) nochtans een goed instrument. Voor alle duidelijkheid, we hebben het dan niet over GAS die een overdaad aan regeltjes en sancties in het leven roepen en eerder een pesterij voor de burger zijn. In plaats daarvan moet op een verantwoorde manier een welomlijnd kader gecreëerd worden om via GAS een aantal specifieke misdrijven aan te pakken, zoals vandalisme, sluikstorten, geluidsoverlast, enz.

In het bestuursakkoord van de N-VA/CD&V/SP.A (nu SD&P) stond te lezen dat men wou komen tot een “snelle realisatie van GAS, die evenwel moeten geconcentreerd zijn op een beperkt aantal specifieke problemen”.

“We zijn nu bijna mei 2014. Dat is anderhalf jaar na de verkiezingen. Van een GAS is nog steeds geen sprake. Nochtans zijn er vooropgestelde deadlines bij de vleet verstreken. Een jaar geleden vroeg ik al naar een timing. Toen stelde de burgemeester dat in oktober-november 2013 alles zou gefinaliseerd worden. In december informeerde ik op de gemeenteraadscommissie Veiligheid opnieuw en kreeg ik te horen dat het in februari 2014 op de gemeenteraad zou komen. Vervolgens vernamen we via pers en media dat het nog vóór de verkiezingen ging ingevoerd worden. Onlangs klonk het dan dat men het voor de zomer zou implementeren. Wie gelooft Christoph D’Haese nog?”, aldus Vera Van der Borght.

In het voorbije anderhalf jaar was al gebleken dat de meerderheidspartijen niet op dezelfde lijn zaten over GAS, onder andere voor wat betreft de leeftijdsgrens vanaf dewelke het GAS kan toegepast worden. De burgemeester ziet geen probleem in een leeftijdsgrens van 14 jaar, maar CD&V heeft al meermaals laten horen dat niet te zien zitten.

De interpellatie op de gemeenteraad bracht op dat vlak niet veel nieuws. De burgemeester bracht weinig verheldering en vermeed het vooropstellen van een nieuwe concrete timing. Vera Van der Borght: “Het is duidelijk dat de meerderheid intern niet op dezelfde lijn zit. Dat de burgemeester geen duidelijkheid kan brengen over de implementering van GAS is op dat vlak veelzeggend en vooral pijnlijk. De kracht van de verandering blijkt maar een pover beestje.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here