Subsidie groendak tot 25.000 euro per gebouw

groendakWie eraan denkt om een groendak aan te leggen, kan bij de Stad Gent tot 25.000 euro subsidies aanvragen.

Door de aanleg van een groendak draag je bij tot een groener en klimaatrobuuster Gent. En dat is goed voor alle Gentenaars.

Voor particulieren bedraagt de subsidie 31 euro per m². Voor organisaties, zoals scholen of sociale huisvestingsmaatschappijen en bedrijven 25 euro per m². Met een maximum van 25.000 euro per gebouw.

Het nieuwe vereenvoudigd stedelijk subsidiereglement voor de aanleg van groendaken treedt vanaf 1 juni 2014 in werking.

Voorwaarden voor de subsidie

Zowel particulieren, sociale huisvestingsmaatschappijen, scholen, verenigingen als bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het groendak geplaatst worden op een vergund gebouw, gelegen op Gents grondgebied. Men kan de subsidie krijgen als het groendak onder andere minstens 6 m² groot is en minimaal een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag heeft. De subsidiebedragen zijn 31 euro per m² voor niet-btw-plichtigen en 25 euro per m² voor btw-plichtigen, met maximaal 25.000 euro per gebouw.

Een eigenaar, huurder of gebruiker kan met facturen van een aannemer of van de aankoop van materialen, foto’s en technische informatie over de gebruikte materialen, de correcte opbouw van het groendak aantonen. Het is dus niet verplicht om een aannemer het groendak te laten aanleggen.

Tot vorig jaar kreeg de Stad Gent van Vlaanderen middelen om deze subsidie te verlenen. Hoewel Vlaanderen nu niet meer tussenkomt, vernieuwt de Stad Gent de subsidie en voorziet daarvoor eigen middelen. Groendaken zijn immers een belangrijke schakel om van Gent een klimaatrobuuste stad te maken.

Extra voordelen van een groendak. Het stedelijk hitte-eilandeffect is in het voorjaar van 2013 voor Gent in kaart gebracht. Dat gaf aan dat het gemiddeld 3°C warmer is in het centrum dan daarbuiten en dat verschil kan oplopen tot 8°C op hete dagen. Meer groen, meer water, meer schaduw en minder verharding kunnen zogenaamde nieuwe hitte-eilanden voorkomen. Groendaken zorgen op die warme en hete dagen voor verkoeling en maken zo je huis en de stad klimaatrobuuster.

De Stad Gent wil trouwens, samen met Natuurpunt Gent, meer ‘Natuur in de stad’. De ideale groenstructuur bestaat uit een netwerk van grote en kleine oppervlaktes die goed gespreid en met elkaar verbonden zijn. Daarin vormen de groendaken een belangrijke schakel.

Praktisch

Een subsidieaanvraag kan gebeuren na de aanleg van het groendak, maar de facturen mogen niet ouder zijn dan een jaar. Volledige aanvragen worden chronologisch opgevolgd, waarbij de eerste indieners voorrang krijgen. Het nieuwe reglement treedt in werking op 1 juni 2014. U kunt alle info, het nieuwe regelement en de aanvraagformulieren vinden op de website www.gent.be/groendaken. Voor meer vragen kan je ook steeds terecht bij de Milieudienst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here