SD&P en bevoegde schepenen geloven in het dossier Moorselbaan

dylanDossier Moorselbaan : Als SD&P en bevoegde schepenen voor Mobiliteit en Openbare Werken, wensen wij alsnog het volgende mee te geven om aan te tonen waarom wij WEL in het dossier geloven zeggen Dylan CASAER en Ann VAN DE STEEN.

• Het dossier Moorselbaan is een sterk dossier
• Dat kadert in de opwaardering van de ganse buurt. De buurt heeft wel degelijk nood aan een metamorfose. De uitvoering ervan vindt z’n oorsprong in het Masterplan BUUR dat voor de buurt opgemaakt werd en goedgekeurd werd door het vorige bestuur.
• Waarin voetgangers en fietsers een belangrijke rol krijgen (woon – school – winkelverkeer)
• En is een belangrijke fase in aanloop van toekomstige werken. De werken aan de Moorselbaan zijn grote werken en mogen zeker niet in conflict komen met bv. de ondertunneling van de Bouwdewijnlaan. Alleen al hierdoor dienen de werken NU te gebeuren !

Studies van oa. MINT tonen aan dat de keuze voor de verkeersstroom IN de stad best zou zijn voor het leefweefsel en de handelskern. Zolang de leefkwaliteit, de veiligheid en de parkeerproblematiek er maar wel bij varen !

Wij geloven echt in dit project en willen hiertoe de tijd nemen om OPNIEUW de dialoog aan te gaan met de verschillende actoren (oa. het OLV, De Lijn, de handelaars enz). Wij willen op die manier de sceptici alsnog overtuigen.

In het belang van het dossier en de verdere uitwerking ervan, vragen wij dan ook de verdaging van het punt naar de Gemeenteraad van juni 2014.
Hopelijk is de verkiezingskoorts tegen dan opnieuw gedaald en kan het gezond verstand dan zegevieren. Het kan niet de bedoeling om het dossier te laten misbruiken in een verkiezingsstrijd en al zeker niet als dit ten nadele van de burger zou zijn.

Dylan CASAER
Ann VAN DE STEEN

1 REACTIE

  1. denkt dat 'een sterk dossier' meer moet zijn dan een technische studie en de belangen van ziekenhuis, handelaars en De Lijn, én zelfs de leefwereld van de bewoners, welke al naargelang om welke straat het gaat, aan elkaar meestal tegengesteld zijn. De huidige catastrofale situatie, voor, na, en tijdens de spituren aan de Sint-Annabrug wijzen aan dat, welke verkeersstudie ook, deze geen afdoende oplossing biedt aan de verkeersinfarct welke een teveel aan voertuigen binnen een bepaald gebied creëert. Een leefbare aangename openbare ruimte én optmale mobiliteit met eigen voertuigen zijn nu eenmaal twee zaken die, hoe men het ook aanpakt, niet samen kunnen gaan. Mijn inziens zijn alleen dossiers welke op een duidelijke keuze tussen één van beide is gestoeld, de omschrijving 'sterk' waardig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here