Voorstelling plannen voor herbestemming Chalet Rozebroeken

rozebroeken foto eric van campeVoorstelling plannen voor herbestemming Chalet Rozebroeken

De Chalet Rozebroeken deed dienst als cafetaria voor het vroegere zwembad Rozebroeken. Niet enkel zwemmers kwamen er over de vloer, ook veel buurtbewoners waren te vinden op het terras, gelegen vlak aan een speelpleintje voor kinderen. Het zwembad Rozebroeken werd gesloopt in april 2011 wegens verouderd. Daardoor verloor ook de Chalet zijn voornaamste functie. Later dat jaar verrees het nieuwe sportcomplex S&R Rozebroeken, het grootste van zijn soort in Vlaanderen.

Het voortbestaan van de Chalet stond even op de helling, maar de buurt, met op kop de Actiegroep St.-Baafskouter/ Rozebroeken (ASBR) ijvert al enkele jaren voor het behoud van de Chalet. Met succes, de Stad Gent en de buurt slaan de handen in elkaar: de chalet wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming.

Het beheer van de Chalet werd, net als een deel van het park, toevertrouwd aan TMVW (nu Farys), dat in 2013 reeds enkele werken liet uitvoeren. Het ging toen om vernieuwing van de septische put en rioleringsleidingen, het terras en de fietsrekken, de gas- en elektriciteitsaansluiting.

De renovatie die momenteel op til staat, gebeurt in nauwe samenwerking tussen de Stad Gent, Farys en de buurtbewoners. Dit gebeurt via de Actiegroep Sint-Baafskouter-Rozebroeken, die met de buurt activiteiten organiseren in het park, en die ook zorg draagt voor dit unieke stuk groen in Sint-Amandsberg. De Stad Gent én de buurt nemen elk een deel van de uit te voeren werken op zich. De stad voorziet in een budget van 150.000 euro voor ingrepen die voornamelijk gericht zijn op toegankelijkheid en brandveiligheid. De buurtbewoners nemen verfraaiingswerken voor hun rekening.

Er wordt gestart in het najaar van 2014. De werken worden opgesplitst in verschillende fasen zodat de werken van de bewoners en deze van de aannemers niet door elkaar lopen.

Er wordt uitgegaan van een maximale bezetting van 180 personen. De hoofdgebruiker van de Chalet wordt de bewonersgroep ASBR. Daarnaast zullen ook (jeugd)verenigingen, waaronder de FOS Flamingo’s, gebruik maken van de buurtinfrastructuur. Al een 10-tal verenigingen uit de buurt gaven aan geregeld van dit gebouw te willen gebruik maken, als ontmoetingsplek, als vergaderruimte, of voor een activiteit (bv gespreksavond, e.d.). Het wordt een plek van, met en in de buurt en het park. Dat dit samen met de buurt gebeurt, kan de sociale cohesie in de buurt alleen maar versterken.

Foto: rozebroeken Eric Van Campe

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here