Rafc reageert op laatste overnamevoorstel Rubie

rafcRafc reageert op laatste overnamevoorstel Rubie. Gisterenavond kort na 16 uur, ontving onze club een nieuw overnamebod van onze partner Saif Rubie die alle aandelen van de NV RAFCM wenst over te nemen. Dhr. Rubie maakt hierin ook gewag van een volledig akkoord dat er zou zijn met dhr. Wauters aangaande diens beweerde financiële claim.

Aangezien dit een doorslaggevend element zou kunnen zijn in de beroepsprocedure die momenteel loopt bij het BAS voor het verkrijgen van de licentie voor Tweede Klasse voor het seizoen 2014-2015, is onze clubleiding onmiddellijk bereid gevonden dit voorstel ernstig te bekijken. Het belang en de toekomst van de club staan voor hen op de eerste plaats.

Daarom hebben de huidige aandeelhouders, met een e-mail die vanavond aan dhr. Rubie werd verstuurd, medegedeeld dat zij zijn voorstel aanvaarden op voorwaarde dat dit inderdaad toelaat de licentie voor volgend seizoen te behalen en dat er enkele fundamentele financiële garanties op tafel komen.

Rekening houdend met de tijdsdruk die is ontstaan ingevolge het feit dat het voorstel slechts gisteravond door dhr. Rubie werd geformuleerd en de voor morgen voorziene procedure bij het BAS, was het uiteraard onmogelijk om in detail overeenstemming te bereiken omtrent alle punten van een verreikend akkoord van bijna 30 pagina’s.

Inmiddels heeft de Heer Rubie ons echter laten weten dat hij niet bereid is om tot een vergelijk te komen en weigert hij eveneens het akkoord dat hij bereikt zou hebben met de Heer Wauters mede te delen aan de clubleiding met het oog op de procedure voor het BAS..

De huidige aandeelhouders willen zich blijven opstellen als loyale partners en zullen de met de Heer Rubie – in het belang van de club – afgesloten overeenkomsten correct blijven naleven.

Indien ook voor de Heer Rubie het belang van de club primeert, kunnen zij moeilijk begrijpen waarom hij weigert het beweerde akkoord met de Heer Wauters aan te wenden om het dossier van de club bij het BAS verder aan te vullen en te versterken.

Hoe dan ook zetten de huidige aandeelhouders en bestuurders van de club hun inspanningen voort om – met eigen middelen – voor een sterk dossier te zorgen waarmede zij hopen het BAS te overtuigen van het feit dat de continuïteit van onze geliefde club voor het volgende voetbalseizoen ten volle verzekerd is.

Wij doen een beroep op iedereen om in afwachting van de uitspraak, de nodige sereniteit en kalmte te bewaren in deze uitdagende tijden voor Stamnummer 1. We blijven onze fans zo snel en accuraat mogelijk op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen in het dossier.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here