Handelaars Moorselbaan Aalst laat u niet afslachten

handelaarsvergadering

Handelaars Moorselbaan Aalst laat u niet afslachten…, willen jullie uw zaak het fatale nekschot laten toedienen door de onverwachte en absurde maatregelen van het stadsbestuur? Dit is wat te lezen staat in een pamflet gericht aan de handelaars Rechteroever: Varkensmarkt, Hovenierstraat, Molendries en Moorselbaan.

Al deze heisa is ontstaan nadat de handelaars vernomen hadden dat de Moorselbaan voor 30 weken afgesloten zou worden. Als klap op de vuurpijl zou de Moorselbaan ook nog een eenrichtingsstraat worden. Dit is een slag in ons gezicht en broodroof volgens de 35 handelaars tijdens een bijeenkomst gisterenavond boven frituur Mijlbeek. Dit is de doodsteek voor deze handelaars zegt Kamiel Sergant, die aanwezig was als steun aan de betrokken handelaars.

De handelaars zijn niet van plan het zo te laten en zullen aanwezig zijn op 24 april tijdens de commissie die zal vergaderen over dit project in het Belfort van Aalst en terzelfdertijd in het ontmoetingscentrum De Brug waar een infovergadering zal doorgaan voor de betrokken buurtbewoners. Dit kan niet volgens de handelaars die wantrouwig staan tegen deze samenvallende vergaderingen, naar hun zeggen een afleidingsmaneuver van de stad Aalst om hun buiten spel te zetten.

handelaarsvergadering

UNIZO betreurt gebrek aan overleg bij beslissing Moorselbaan.

“De Aalsterse Moorselbaan wordt nog dit jaar een straat met éénrichtingsverkeer.” Dat nieuws kwam vorige week, als was het een te vroeg gelanceerd paasei, plotsklaps uit de lucht vallen. Niet alleen inwoners en handelaars van de Moorselbaan en omgeving en bij uitbreiding iedereen die dat stadsdeel een beetje kent, is daar van geschrokken. Ook het lokale UNIZO-bestuur toont zich verbaasd om dit plotselinge initiatief en rekent alsnog op voldoende overleg tussen de overheid en de betrokkenen om de toekomst van deze straat op de best mogelijke manier verder uit te werken.

Samen met de Stad Aalst, studiebureau Mint en tal van andere organisaties (de Lijn, Voka, de Fietsersbond, enzovoort) buigt UNIZO zich over de mobiliteit in en om Aalst om een gemeenschappelijke visie over alles wat er mee te maken heeft op te stellen. We werken daar graag intens aan mee, omdat we overtuigd zijn dat een stad een dergelijke onderbouwde visie nodig heeft om de mobiliteit aan te passen aan de hedendaagse noden. Voor iedereen die daar bij betrokken is. Niet alleen ondernemers, handelaars en inwoners, maar ook openbaar vervoer en scholen, om er maar twee te noemen. Dat project loopt al van februari 2013 en we hadden daar onlangs in de werkgroep R41 nog een aantal interessante en constructieve gesprekken over. Vreemd dus dat vandaag al, nog ruim vóór die studie afgerond is en dus van een algemene mobiliteitsvisie sprake kan zijn, een ingrijpende maatregel als deze op de Moorselbaan op tafel ligt. Wat gebeurt als binnen enkele maanden blijkt dat dit helemaal geen goeie maatregel blijkt te zijn?

UNIZO vraagt zich ook af op welke manier deze maatregel in het verlengde ligt van andere initiatieven in de omgeving van de Varkensmarkt. Is nagedacht over de gevolgen hiervan voor de handelaars op de Molendries, Varkensmarkt en Moorselbaan zelf? Een omgeving die vandaag al zwaar onder druk staat. Waar UNIZO bovendien vorig jaar zelf een dossier samenstelde met daarin de visie van een aantal lokale handelaars op hun toekomst en mogelijkheden (Stad over ’t Water). Maar waar van het beleid uit geen gevolg werd aan gegeven. Het is daarom dubbel jammer dat onze ondernemersorganisatie en zeker de lokale handelaars niet geraadpleegd werden over deze drastische aanpassing van hun mobiliteit en bereikbaarheid.

UNIZO wenst zich vandaag nog niet uit te spreken over het nut en het resultaat van deze beslissing. Om de eenvoudige reden dat er nog geen concrete plannen voor de toekomstige doorstroming van het verkeer zijn.

Volgens de persberichten dringt de tijd om hier beslissingen in te nemen. Voor de betrokken partijen (handelaars, bewoners, school en anderen) is deze maatregel in die mate ingrijpend dat het zonde zou zijn om dat over één nacht ijs te laten gaan. Net daarom hoopt UNIZO dat al die betrokken partijen op korte termijn kunnen overleggen over hun toekomst in dit stadsdeel zegt Filip Vyverman, Voorzitter UNIZO Aalst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here